Miška byl ve funkci teprve od loňských voleb a patří k těm, kteří chtěli prosadit stavbu na obecních pozemcích a získat na ni dotaci. Současná starosta Kateřina Mahovská, stejně jako místostarosta Marek Beznoska, jsou od počátku spíše pro variantu vybudovat novou školku na soukromých pozemcích, které se nacházejí v těsném sousedství základní školy. V budoucnu by zde tak vznikl ucelený školský komplex.

Jak tvrdí místostarosta Marek Beznoska, Pcherským se nelíbí způsob, jakým na odsouhlasení záměru starosta prosazoval. „Nepochopili jsme, proč bylo potřeba odsouhlasit narychlo záměr postavit školku na obecních pozemcích, kde nejsou vyřešeny ani přístupové cesty. Vše jsme si prověřili a výzva, o které starosta hovořil, by přinesla jen pět milionů korun. Nevím, kde bychom zbytek peněz sehnali,“ řekl místostarosta.

Podle všeho Pcherští žádnou výzvu odložením materiálu nepromeškali, naopak budou míst dostatek času se připravit na novou. „Podařilo se nám stabilizovat technický stav stávající mateřinky, takže ji můžeme provozovat bez omezení. Vše jsme opravili z vlastních zdrojů,“ dodal Beznoska a upozornil, že i kdyby se rozhodli pro jednu nebo druhou variantu, potrvá vše minimálně dva roky.