Ve čtvrtek přibylo na Kladensku dalších šestnáct lidí, u nichž byla potvrzena nemoc Covid-19. V současné době je tak v regionu 326 nakažených. Na 100 tisíc obyvatel připadá 193,62 nemocných, což je třetí nejhorší bilance ve Středočeském kraji. Hůře je na tom již pouze sousední Berounsko, kde na 100 tisíc obyvatel činí 197,38 nakažených, a vůbec nejhorší situace je na Benešovsku – tady je počet nakažených na 100 tisíc obyvatel 201,60.

Právě kvůli neustále se zhoršující epidemiologické situaci Oblastní nemocnice Kladno vyhlašuje od pondělí 21. září zákaz návštěv na všech lůžkových oddělení. Ovšem jsou určité výjimky, kdy návštěvy za pacienty smějí. Výjimkou je návštěva nezletilého pacienta, návštěva pacientů s omezenou svéprávností, návštěva rodiček na oddělení šestinedělní a přítomnosti třetí osoby při porodu.

Pokud se chystáte na příchod potomka, rozhodně nemusíte zoufat, že by nemohl být například tatínek u porodu. Podle vedení nemocnice může být při porodu s rodičkou přítomna pouze jedna osoba, za kterou je označen druhý rodič či osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti. To ale není jediná podmínka. Jednou z dalších je, že porod musí probíhat v samostatném porodním pokoji nebo v boxu s vlastním sociálním zařízením.

Kromě toho se musí třetí osoba přítomná u porodu podrobit měření teploty před vstupem do porodního pokoje či boxu. Kromě toho nesmí mít jiné další příznaky onemocnění Covid-19. Zároveň také musí mít jednorázovou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest.

„Používání improvizovaných nebo látkových roušek ve výše uvedené situaci nepostačuje,“ uvedla na webu nemocnice mluvčí Hana Plačková a dále upozornila: „Návštěvy na oddělení šestinedělí budou povoleny pouze otci dítěte nebo dospělé osobě žijící s rodičkou ve společné domácnosti, a to maximálně na třicet minut v rozmezí 14:00 – 17:00 hodin při dodržení přísných hygienických opatření!“.

Dále v souvislosti s návštěvami:

• Zvažte, zda je návštěva u pacienta nutná a bezpečná!
• Vstup do nemocnice je umožněn pouze s rouškou přes budovu CAM, kde vám bude změřena tělesná teplota pomocí termokamery.
• Osoby mající tělesnou teplotu nad 37°C se nemohou návštěvy účastnit.
• Po vstupu do nemocnice před každou návštěvou vyplníte dotazník pro návštěvy (k dispozici v recepci), který odevzdáte při příchodu na oddělení sestře.
• Doporučujeme pouze krátké návštěvy (do 30 minut) v počtu maximálně dvou osob v čase od 14.00 do 17.00 hodin
• Pokud to stav pacienta dovolí, preferujte návštěvu ve venkovních prostorách nebo společných prostorách nemocnice!
• Před vstupem na pokoj pacienta proveďte hygienickou dezinfekci rukou!
• Po návštěvě bude provedena dezinfekce dle dezinfekčního řádu Oblastní nemocnice Kladno.
• Návštěvy musí dbát pokynů zdravotnického personálu Oblastní nemocnice Kladno.

(zdroj: Oblastní nemocnice Kladno)