„Uskutečnila se řada intenzivních jednání a důkladně jsme o ubytovně debatovali také s externími právníky. Na prvním místě přitom musí být veřejný zájem. Protože je i z dopisu, který přišel na radnici, zřejmé, že se obyvatelé ulic Doberské, Kořenského, Zeyerovy a dalších obávají o zdraví a bezpečnost, podali jsme trestní oznámení pro podezření, že neznámý pachatel či pachatelé v souvislosti s ubytovnou spáchali trestný čin obecného ohrožení,“ potvrdil primátor Dan Jiránek a dodal, že vše tak prošetří orgány činné v trestním řízení.

Provozovatel ubytovny zajistil po dubnovém požáru nápravu pouze částečně, a to z pohledu požárních předpisů. Co se týče požadavků stavebního úřadu, zatím se situace nezměnila. Objekt tak nemůže být otevřen.

V Kladně je nyní 25 ubytoven, jejichž nájemcům se vyplácejí sociální dávky. Jsou plné, a to i kvůli zrušení opatření obecné povahy k bezdoplatkové zóně (OOP). Zrušil ho Středočeský kraj, zjednodušeně proto, že ho minulé vedení města prý nevhodně připravilo jako celoplošné. Radnice nyní chystá nové OOP tak, aby odpovídalo legislativě. Pomoci s přípravou může i veřejnost – informováním městské policie o přestupcích i o jinak závadném chování, které obtěžuje nebo znepříjemňuje soužití v Kladně.