Učitel si neví rady, Týrání učitele a mnoho podobných jiných názvů videozáznamů na nejmenovaném internetovém serveru jasně dokazuje, že všemohoucnost internetu svádí nejednoho mladého člověka ke zneužívání moderní technologie. Kyberšikana tak není pouze novým pojmem ve slovníku, ale skutečností, která se děje za zdmi nejedné školy i na Kladensku.


„Asi před půl rokem jsme zachytili případ, kdy se skupina hochů strefovala do jiného a natáčela si to. Naštěstí se díky rychlosti a ostražitosti kantorů podařilo od dotyčného mobil po dobrém získat a celou záležitost jsme po dohodě s rodiči vyřešili do druhého dne,“ uvedl ředitel Integrované střední školy ve Slaném Lubomír Stříbrský.


Právě z těchto důvodů od letošního ledna ministerstvo školství umožňuje ředitelům škol trestat žáky za natáčení učitele nebo spolužáků bez jejich výslovného svolení. Amatérští kameramani tak mohou být potrestáni důtkou, sníženou známkou z chování a u středoškoláků dokonce
i vyloučením ze školy. „Je důležité tyto věci řešit hned a ostatní to pak od podobných nápadů odradí. Alespoň pokud vím, je tu v tomto směru od té doby klid,“ řekl ředitel.


Pravidla školy podle jeho slov určují, že žáci mohou mít mobilní telefony u sebe i při vyučování, ale s podmínkou, že musí mít ztišený zvuk. „Považoval bych za nedůstojné jim je odjímat. Pokud by se stalo, že by měli nějaký skutečně důležitý a naléhavý hovor, mohli by se dovolit odejít na chodbu si ho vyřídit i v hodině, ale jinak jsou upozorněni na možná rizika,“ upřesnil Stříbrský.

Podobnou zkušenost má i ředitelka Základní školy v Ukrajinské ulici v Kladně. „Pravidla používání mobilního telefonu jsou zakotvena ve školním řádu a je tam také uvedeno, že pořizování záznamů bude trestáno, v každém případě se přece jedná o omezování osobní svobody. Jednu podobnou zkušenost už jsme totiž také měli,“ uvedla ředitelka Božena Hrubá.


„Žáci ze druhého stupně se natáčeli při něčem, co se mi zdálo krajně nevhodné, takže jsme celou záležitost prodiskutovali a vyřešili i s rodiči. Ve výsledku jsme využili možnosti ustanovení školního řádu až ke snížení známky z chování,“ připustila ředitelka. Podle jejích slov se již podobný případ neopakoval.


I přes tyto případy však podle vyjádření mluvčí kladenské policie Jany Dětské místní policisté dosud žádný případ kyberšikany neřešili.