Na kynologické cvičiště za plochou dráhou se tentokrát sjelo na patnáct psovodů se svými svěřenci, aby zde předvedli svoje dovednosti. Psí cvičenci museli předvést, jak dokonale dovedou obstát ve své kategorii ajak dalece dokáží zvládat určené povely. I letos se soutěžilo v kategorií ZM, ZVV1 a ZVV2.

K těm nejúspěšnějším na prvních místechse zařadili: Lenka Kostelecká ze Pcher s německým ovčákem v kat. ZM, Jiří Hůla z Letů s neměckým ovčákem v kat. ZVV1, Nelly Kováříková z Ústí nad Labem-Bukova s německým ovčákem v kategorii ZVV2.

Slaňáci se na stupně vítězů sice nepostavili, ale dvě z předních - čtvrtým míst patří: Ireně Suchés německým ovčákem v kat. ZM a Miroslavu Kalíkovi s německým ovčákem v kat. ZVV1.

Za Slánska a Kladenska soutěžili dále Irena Husáková ze Slaného s německým ovčákem, František Šulek ze Zvoleněvsi s retrieverem a německým ovčákem, Petr Pospíšil z Tuchlovic s německým ovčákem, Jakub Petrák ze Slaného s německým ovčákem, Jan Skokan z Lán s retrieverem.