Novou chemickou laboratoř mají od čtvrtka k dispozici žáci 12. základní školy v Brjanské ulici v Kladně–Rozdělově. Modernizace učebny si vyžádala náklady 800 tisíc korun.

„Jsem velmi rád, že se podařilo provést rekonstrukci této laboratoře, která za pětačtyřicet let používání přestala vyhovovat moderním trendům ve výuce chemie. V této škole se koná řada soutěží a olympiád okresní i krajské úrovně, včetně olympiád chemických, proto byla tato investice skutečně na místě,“ uvedl kladenský primátor Dan Jiránek.

Na investicích do nové učebny se podílelo město Kladno jako zřizovatel, prostředky z rezervního a investičního fondu poskytla i sama rozdělovská škola. V rámci svého dlouhodobého sponzorského programu podpořila projekt částkou 100 tisíc korun také kladenská energetická společnost ECKG.

„Prostředky od sponzora jsme využili na nákup počítače, tiskárny, vizualizéru, dataprojektoru či laboratorních kahanů a vah,“ sdělil ředitel školy Vladimír Dufek. Zároveň doplnil, že projekt zahrnoval i o opravu kabinetu chemie a jeho vybavení novým nábytkem a pracovny fyziky s instalací interaktivní tabule.

„Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli tento projekt podpořit, byla možnost poskytnout žákům odpovídající podmínky pro praktické studium chemie v nové učebně s moderním vybavením,“ sdělil generální ředitel ECKG Milan Prajlzer.

Základní škola v Brjanské ulici, kde si v současnosti plní svou povinnou školní docházku bezmála pět set žáků, byla otevřena v roce 1964. Ve stejném roce byla do provozu uvedena i původní chemická laboratoř. Ředitel Dufek na poslední poradě svých kolegů vznesl nabídku na možnost využití chemické laboratoře i k výuce jejich žáků.

„Až se ekonomická situace zlepší, budeme pokračovat v dalších investicích do kladenských škol,“ doplnil primátor Jiránek.