Obnova, kterou ocení všichni příznivci tohoto divadla pro nejmenší, bude zahrnovat jak rekonstrukce interiérů využívaných diváky, jako například nové sociální zařízení a samozřejmě nové hlediště, tak i opravu zázemí pro umělce, jeviště a střechy.


Při této příležitosti město nezapomíná na všechny své obyvatele a divadlo by se tak díky rozsáhlým rekonstrukcím mělo stát dostupné i pro vozíčkáře.
„Samozřejmě myslíme i na handicapované občany, pro které počítáme s bezbariérovým přístupem v rámci nově architektonicky pojatého vstupu,“ sdělil první náměstek kladenského primátora Miroslav Bernášek.


Předpokládaná výše investice tak čítá asi čtrnáct milionů korun včetně daně. Jelikož je projekt součástí Integrovaného plánu rozvoje města, finanční prostředky se budou čerpat především z evropských fondů. Kromě této změny by se pak lidé měli dočkat ještě jedné novinky, a to v podobě kavárny v zadní části prostor divadla. Na tomto záměru se bude podílet město Kladno ve spolupráci s občanským sdružením Etincelle.


Právě to totiž dlouhodobě spolupracuje s zařízeními starajícími se o mentálně handicapované obyvatele. „Plánuje se, že až se zvelebí divadlo, měla by za jeho zahradou vyrůst moderní kavárna, kde by maminky s dětmi a samozřejmě i jiní mohli posedět na kávě,“ uvedl ředitel Etincelle Jakub Knězů.


Ta by se tak měla stát nejen vhodným doplňkem divadla, ale především nabídnout nová pracovní místa právě pro lidi s mentálním handicapem. Podle Jakuba Knězů by se mělo jednat zejména o klienty kladenské Zahrady, ale není vyloučeno, že zde budou pracovat i jiní. „Počítáme se zřízením sedmi až osmi pracovních míst, ale záleží na úvazku zaměstnanců,“ dodal.


Samotná rekonstrukce prostor pro kavárnu bude stát přibližně dva miliony korun.