Brána by měla podle projektantů vyjít na asi 1,6 milionu, úpravy okolního prostranství pak okolo 2,5 milionu.

„Myšlenkou znovuobnovení Lánské brány se zabýváme už několik let. Vždy jsme ovšem našli nějakou důležitější investiční akci, kterou bylo potřebné upřednostnit. Když jsme připravovali rozpočet pro letošní rok, tak jsme si řekli, že výročí založení Československa je ideální dobou pro realizaci. Brána na tom místě stála více jak dvě stě let, přičemž byla dominantou,“ uvedl pro Kladenský deník lánský starosta Karel Sklenička. Představa je tedy taková, že by stavba měla být hotova již letos v říjnu. „Samozřejmě to nebude jednoduché, protože firem, které postavit takovou stavbu umí, není mnoho.

Vše je nyní připraveno na to, abychom požádali o stavební povolení. Máme ovšem docela zásadní problém. Komunikace totiž ještě pořád není obce. Přestože existuje smlouva o smlouvě budoucí asi z roku 2005, kdy se začal budovat obchvat, že Středočeský kraj převede tyto komunikace do jejího majetku. Bohužel do dnešního dne se to z legislativních důvodů nepovedlo,“ sdělil Karel Sklenička. Ten by se měl v příštím týdnu absolvovat jednání se zástupci Středočeského kraje a Katastru nemovitostí.

Podle jeho slov obec již vstoupila do jednání s projektanty. Ti by měli čerpat z jediné dosud stojící oborní brány v Myší díře, protože Lánská brána kdysi vypadala na chlup stejně. 
 
Nejedná se ovšem pouze o postavení brány, jejíž klenbu kdysi zdobily litinové jelení hlavy s mohutným parožím, zároveň bude upravena také přilehlá křižovatka. Dojde například ke změně přednosti v jízdě. Hlavní silnice nově povede z centra obce Berounskou ulicí a odbočovat bude do Lesní ulice. Samotná brána průjezdná nebude, povede jí pouze mlatová cesta pro pěší, silnice pak povede okolo.

Zároveň bude muset být také přeložen plynovod. „Důvodem, proč tohle také chceme dělat je i předpoklad, že tím dojde ke zklidnění dopravy. V daném úseku totiž řidiči velmi často jezdí vysokou rychlostí. Zatím lidé, většinou starousedlíci, tuto myšlenku vítají. Samozřejmě někdo si může myslet, že by bylo potřeba udělat něco jiného, ale to je tak vždycky. Myslím si, že naše volební sdružení Společně pro Lány a Vašírov za posledních dvanáct let už udělalo dostatek potřebných věcí, a tak si můžeme dovolit udělat také něco, co není vyloženě nutná k životu. Brána má pro obec historický význam,“ dodal Karel Sklenička, podle kterého není reálné, že by někdy stály všechny původní brány.