Mostek přes potok se nachází na pěší cestě na hřbitov. Autory projektu jsou architekti Ondřej Císler a Petr Tej z pražské kanceláře Aoc architekti, spoluautorem pak český sochař, malíř, restaurátor, kurátor a vysokoškolský pedagog Jan Hendrych.

O Českou cenu za architekturu se ucházelo 186 děl, dokončených v posledních 5 letech. V červnu Česká komora architektů představila 34 nominovaných prací a slavnostně bylo v uplynulých dnech oceněno 6 prací, mezi nimi i Lávka ve Vrapicích.

Původní lávku přes Dřetovický potok ve Vrapicích strhla před několika lety povodeň. Nový mostek, jehož příprava započala v roce 2016 a instalace byla dokončena loni, reflektuje, mimo jiné, také požadavky na to, aby v případě další vysoké vody nezablokoval koryto.

Statické řešení, technologii materiálu a výroby unikátního tenkostěnného, ale superpevného prefabrikátu navrhli vědci z Kloknerova ústavu ČVUT. Lávku odlila společnost KŠ Prefa. Na můstek dohlíží socha Strážce lávky z ateliéru Jana Hendrycha.

Návrh lávky vhodně využívá dvojí zakřivení geometrie lávky, které stabilizuje konstrukci v obou směrech. Elegantní černý most tak propojuje už rok oba břehy Dřetovického potoka. Materiál, z nějž je lávka vyrobena, je probarvený ve hmotě, povrchově patinovaný leptáním a v klíčových detailech ručně dobrušovaný.

„Mám velikou radost, že tato unikátní lávka z tenkostěnného pouhé 3 centimetry silného betonu dostala zasloužené ocenění České ceny za architekturu. Pro Kladno je udělení uznání připomínkou toho, že kvalitní architektura má v Kladně městě místo a věřím, že se ve městě objeví časem i další oceňované realizace," dodává architektka Anna Gamanová, členka zastupitelstva a předsedkyně Výboru pro rozvoj, územní plánování a dopravu.

V letech 2015 - 2018 probíhaly přípravné práce. Kladenská radnice zajistila odkoupení pozemků, část jich získala darem, financovala také inženýrskou činnost, převoz, položení a ukotvení lávky, včetně stavebního dozoru. Zhotovitelská firma darovala lávku Kladnu na základě darovací smlouvy.