Vrapický mostek je architektonicky natolik zajímavý, že se stala dokonce jedním ze 34 děl, která se dostala do užšího výběru čtvrtého ročníku České ceny za architekturu. Její výsledky budou známy ještě tento měsíc.

Lávku navrhla dvojice architektů - Ondřej Císler a Petr Tej. Minimalistická stavba z betonu je nenápadnou ozdobou krajiny. Autoři na ní pracovali dva roky. Jak uvádějí tvůrci, lávka přes Dřetovický potok ve Vrapicích u Kladna se nachází na pěší cestě ze vsi na hřbitov. Je provedena z vysokopevnostního UHPC betonu s rozptýlenou výztuží. Původní návrh vhodně využívá dvojí zakřivení geometrie lávky, které stabilizuje konstrukci v obou směrech. Na lávku dohlíží z volného prostranství opodál socha Strážce od profesora Jana Hendrycha.

„Statické řešení, technologie materiálu a výroby prefabrikátu byly navrženy v Kloknerově ústavu ČVUT. Materiál, z nějž je lávka vyrobena, je probarvený ve hmotě, povrchově patinovaný leptáním a v klíčových detailech ručně dobrušovaný. Město projevilo zájem tento typ vyzkoušet. V letech 2015 - 2018 probíhaly proto přípravné práce. Součástí procesu bylo odkoupení a darování pozemků a také výběrové řízení na osazení lávky. Zhotovitelská firma následně darovala lávku Kladnu na základě darovací smlouvy. Její položení a ukotvení vyšlo na více než 600 tisíc korun,“ sdělila mluvčí kladenského magistrátu Lucie Steinerová.