Přestože rodina Jiravových je od počátku přesvědčena o tom, že svůj nemalý podíl viny na zborcení svahu má především kamionová doprava a zapravdu, dává seniorce se dvěma syny i statik, do úhrady škod se nikomu nechce. Jiravovi si proto museli vzít úvěr přes půl milionu korun, aby vše dali do pořádku. Kdyby se tak nestalo, hrozilo, že rodina o dům přijde například v exekuci.

Marie Jiravová a její dva synové mají zato, že zborcení je důsledkem silnice přetížené denně kamiony, které kromě jiného narážejí při jízdě ulicí na soustavu kanálových vpustí.

„Je to tu rozdělané už pět měsíců. Statik jasně řekl, že se svah a zeď bortily kvůli podmáčení a stálému chvění, které způsobuje doprava. Museli jsme čekat na řadu úředních rozhodnutí a razítek, abychom mohli vůbec opěrnou zeď začít opravovat.

Nejvíce mně ale mrzí to, že se to jakoby nikoho jiného netýká. Nikdo nám na opravu nepřispěje ani korunou. Navíc nám přikázali, že to musí být z betonu. Ani jsme nemohli zachovat původní kámen, " posteskla si důchodkyně Marie Jiravová.

Podle ní se silnice za posledních čtyřiadvacet let opravovala jen jednou. „Kdyby si sem šel někdo i v noci stoupnout, viděl by, jak Lázeňskou ulicí sviští auta, až nám praskají domy. Jsme proto, ať tu nechají alespoň sníženou rychlost," zdůraznila důchodkyně. Syn Vladimír její slova doplnil, že práce na zdi by měly skončit každým dnem. Rodinu vše přijde nejméně na 650 tisíc korun.

Jak ovšem řekla Kladenskému deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Martina Vápeníková, je nemožné chtít škodu na jejich podniku uplatňovat. „Zákony jsou jasně nastavené. Pokud je v místě pouze zvýšená dopravní zátěž, jako je na mnoha jiných místech v republice, nárok na odškodnění v takovém případě není.

Je to dále na policii, aby zajistila, jaké nosnosti místem smějí projíždět a případně byly vytvořeny objízdné trasy," sdělila mluvčí. Na dotaz, zda rodina bude muset uhradit ke všemu i pronájem dopravních značek a semaforu, který v místě stojí od červnové havárie, odpověděla mluvčí, že nikoli.

Práce na opravě zdi, které jsou výhradně v režii rodiny, sice už končí. Je ale otázkou času, kdy začne zeď praskat znovu. „Peníze jsme si s bráchou půjčili. Budeme to splácet sedm let a nikdo nám nepomůže.

Odbagrovali jsme zeminu, opravili zeď a na vršek vrátíme plot. Hlavně, ať ti, kterým komunikace patří, nechají opravit kanály, jinak investice nemá cenu, když pokaždé vletí do díry náklaďák a dochází k otřesům, které vše ničí," uzavřel spolumajitel nemovitosti Vladimír Jirava.