Přestože byl ještě na jaře osud vily téměř zpečetěn a rozhodnuto o její demolici, nyní se vlastník, Středočeský kraj, rozhodl jít jinou cestou a pokusí se objekt a okolní pozemky nabídnou k prodeji.

Jak potvrdila místostarostka Ledců Michaela Žáková, poslední schůzka s představiteli kraje a památkáři se přímo u vily uskutečnila koncem června. „Ze setkání vyplynulo, že bude proveden finanční výměr na vilu a na část oploceného pozemku u stavby. Poté by vše mohlo být nabídnuto obci nebo i dalším zájemcům,“ sdělila místostarostka.

Vzhledem k tomu, že roční rozpočet obce je okolo deseti milionů korun a jen oprava stavby by vyšla nejméně na sedmdesát milionů korun, Ledečtí by patrně na koupi vily a její následnou opravu ani sami nedosáhli. „Koupi bychom si mohli dovolit pouze v případě nějaké symbolické ceny, abychom vše dokázali ufinancovat. Ještě vhodnější by proto bylo, kdyby měl o vilu zájem nějaký soukromý investor a chtěl zde provozovat například sociální nebo jiné služby, které zde roky fungovaly,“ doplnila místostarostka.

Podle jejích slov jde vedení obce zejména o to, aby byl zachován původní vzhled budovy a Ledečtí měli alespoň částečnou garanci toho, co zde nový majitel bude provozovat.

Pro záchranu vily oslovila místostarostka před časem i památkáře, zda však objekt získá památkovou ochranu, ještě nebylo rozhodnuto. Interiér budovy je značně poškozený, přičemž v dobách socialismu v 70. a 80. letech zde bylo provedeno mnoho zásahů, které navždy změnily původní styl.

Nejcennější je nyní plášť budovy. Naděje na památkovou ochranu se tak pomalu rozplývají. Ministerstvo kultury podle mluvčí Jany Zechmeisterové čeká i tak na odborné vyjádření Národního památkového ústavu spojené s případným zpracováním podrobného návrhu pro zahájení správního řízení ve věci prohlášení lázeňské vily Bellevue za kulturní památku.

Lázně Šternberk
Přírodní areál vybudovaný v době, kdy panství vlastnil hrabě z Martinic, pojmenoval tento smečenský šlechtic po své manželce, která pocházela z rodu Šternberků. V kronikách jsou zaznamenány i mnohem starší názvy, třeba Aujezdec, Újezd, Bílý Újezdec či Bílý Újezd. Místem protéká Šternberský potok. Kolem rybníka Šternberk a v okolí je mnoho státem chráněných lipových alejí, které se táhnou směrem na Smečno. Rostou tam i zákonem chráněné květiny. Roku 1789 byla ves přejmenována na Šternberk a už roku 1801 v těchto místech Clam-Martinicové, kteří vlastnili města a panství v okolí, nechali zřídit lázně Šternberk s kolonádou. Lázně si oblíbili Pražané. Léčila se tam řada významných osobností, například Karel Havlíček Borovský těsně po čtyřletém vyhnanství v Brixenu, filolog Josef Jungmann, historik František Palacký, zakladatel Sokola Miroslav Tyrš nebo spisovatelka Karolina Světlá.