Vila i přilehlé pozemky jsou majetkem Středočeského kraje. Přestože bylo už před časem rozhodnuto o demolici několikapatrové stavby a na její záchranu vznikla v obci petice, vedení kraje následně záměr přehodnotilo a nabídlo stavbu zájemcům k odprodeji za korunu.

Dosud se přihlásil jediný, který ale při dubnové návštěvě prostor nechtěl prozradit svoji identitu, ani záměr, co s objektem hodlá provést. Vzhledem k tomu, že do 6. května zájemce nesplnil podmínky soutěže, byl vyřazen. Kraj kvůli tomu vypíše veřejnou soutěž opakovaně.

„Poté, co krajské zastupitelstvo rozhodlo o vydání demoličního výměru, ozvala se nám řada organizací včetně představitelů obce s požadavky na záchranu vily. Z toho důvodu bylo zastupitelstvem revokováno rozhodnutí o demolici vily a bylo přijato rozhodnutí o prodeji. Na jednání krajské rady jsme poté odsouhlasili záměr vilu Bellevue prodat a vyhlásit výběrové řízení na prodej za minimální cenu 3,7 milionu korun. Tato cena je v podstatě cenou za zhruba 4 tisíce m2 pozemků, které k vile patří. Cena za samotný objekt byla stanovena na  korunu. Dubnové prohlídky se zúčastnil jediný zájemce a vzhledem ke skutečnosti, že nechtěl sdělit svoji totožnost, ani míru vážnosti svého zájmu o objekt, nemůžeme z jeho zájmu o prohlídku objektu nic vyvozovat ani blíže specifikovat,“ sdělil už v dubnu Kladenskému deníku Libor Lesák, středočeský radní pro oblast investic a majetku.

O objekt projevili zájem i Ledečtí, ovšem ze svého napjatého rozpočtu nejsou schopni nákladnou rekonstrukci za desítky milionů korun provést, takže se ke koupi nepřihlásili. „Z vlastních zdrojů bychom vilu nedovedli opravit, přesto budeme rádi, když se ji podaří zachovat. Pokoušeli jsme se i o získání památkové ochrany, ale ani to se nepodařilo. Podle památkářů je interiér budovy značně poškozený, přičemž v dobách socialismu v 70. a 80. letech zde bylo provedeno mnoho zásahů, které navždy změnily původní styl," sdělila místostarosta Ledců Michaela Žáková.

Celé území v přírodním areálu je i tak vysoce hodnotné právě pro komplex původních lázeňských budov, kde sídlí dnes dětský domov, je zde funkční i budova zámečku a rybáři obhospodařovaný rybník. "Jako obec jsme rozhodně pro to, aby se do místa mohly vrátit především sociální služby, například domov pro seniory,“ sdělila místostarosta Ledců Michaela Žáková.

close Poslední klienti budovu opustili před patnácti lety a od té doby nezájmem vlastníka objekt chátrá. info Zdroj: Deník/Kateřina Nič Husárová zoom_in Poslední klienti budovu opustili před patnácti lety a od té doby nezájmem vlastníka objekt chátrá.

Podle jejích slov ji zarazil přístup k zájemci, kterému nebyla provádějící osoba při exkurzi schopna poskytnout potřebné podklady, například stran inženýrských sítí. Překvapila i poznámka ohledně termínu vyvěšení záměru, data otevírání obálek a podmínek. „Ve vile jsme se setkali v polovině dubna. Nepustili nás než za vstupní dveře a už tehdy měl zájemce oprávněné obavy, že není reálné do 6. května připravit projekt a splnit podmínky, tak jak je stanoveno. Takto se majetek neprodává,“ míní místostarostka.

To, že nastavený termín pro podání záměru byl pro zájemce o koupi vily šibeniční, se ukázalo hned v pondělí 6. května. "Včera došlo k vyhodnocení nabídek v rámci veřejné soutěže na prodej vily Bellevue Ledce. Bohužel jediná nabídka, která byla v rámci soutěže doručena, nesplnila formální náležitosti, bylo tedy nutné ji vyřadit. V nejbližším možném termínu proto bude veřejná soutěž znovu vyhlášena," sdělila mluvčí Středočeského krajského úřadu Zuzana Žídková.

Na to místostarostka Ledců reagovala slovy: „Překvapuje mne nekoncepčnost a krátkozrakost s jakým současné vedení kraje k problému přistupuje. Jsem přesvědčena, že pokud by byla vůle, řešení by se našlo,“ dodala místostarostka Michaela Žáková, která je zároveň lékařkou a jako prioritu i s kolegy ve vedení obce stále preferuje, aby se do vily navrátilo nějaké sociální zařízení, například domov pro seniory. "Všichni, kdo se jen trochu zajímají, vědí, jak obrovský problém se stárnoucí populací přichází a je potřeba ho řešit," uzavřela místostarostka.

Lázně Šternberk

Přírodní areál vybudovaný v době, kdy panství vlastnil hrabě z Martinic, pojmenoval tento smečenský šlechtic po své manželce, která pocházela z rodu Šternberků. V kronikách jsou zaznamenány i mnohem starší názvy, třeba Aujezdec, Újezd, Bílý Újezdec či Bílý Újezd. Místem protéká Šternberský potok. Kolem rybníka Šternberk a v okolí je mnoho státem chráněných lipových alejí, které se táhnou směrem na Smečno. Rostou tam i zákonem chráněné květiny. Roku 1789 byla ves přejmenována na Šternberk a už roku 1801 v těchto místech Clam-Martinicové, kteří vlastnili města a panství v okolí, nechali zřídit lázně Šternberk s kolonádou. Lázně si oblíbili Pražané. Léčila se tam řada významných osobností, například Karel Havlíček Borovský těsně po čtyřletém vyhnanství v Brixenu, filolog Josef Jungmann, historik František Palacký, zakladatel Sokola Miroslav Tyrš nebo spisovatelka Karolina Světlá.