Díky tomu, že se od prvních okamžiků zapojili i další členové, například z kladenské obce legionářské, daří se uprchlíkům zajišťovat vše potřebné k běžnému životu. Co se týká sedmdesáti matek s dětmi, péči jim v těžké době zajišťují také pracovníci Muzea československých legií v Praze. I z tohoto důvodu je nyní muzeum mimo provoz.

Jak potvrdil předseda ČsOL Pavel Budinský, další dva autobusy jsou nyní na cestě do Čech a už dnes v noci by měli ubytovat legionáři v Praze ve svém sídle dalších 90 osob. "Tím bude naše kapacita zcela naplněna. Zaměstnanci našeho sekretariátu odvedli v uplynulých hodinách velký kus práce, za což jim patří veliký dík," dodal Budinský.

„Prakticky vzápětí poté, co byla vydána o víkendu výzva k pomoci našich přátelům na Ukrajině, zapojili se i členové ČsOL Kladno. Každý posílá příspěvky podle svých možností. Mohu ale potvrdit, že jedna z našich členek věnovala na konto rovných patnáct tisíc korun. Toho si nesmírně považujeme, ale stejně tak i každého drobného daru, který věnuje kdokoli další,“ potvrdila Eva Armeanová, předsedkyně ČsOL Kladno a dodala: „Prosíme, pokud je to ve vašich možnostech, o finanční dar v jakékoli výši na transparentní účet Nadačního fondu Československé obce legionářské č. 123-2825890297/0100."

Do poznámky k příspěvku připište heslo UKRAJINA. Dary, které zašlete nad rámec potřebných prostředků, budou převedeny na účty dalších iniciativ, jež zabezpečují pomoc uprchlíkům z Ukrajiny.

„Prvořadým cílem Československé obce legionářské je uprchlíkům vytvořit důstojné podmínky a co nejvíce zmírnit utrpení, které pro ně současná situace představuje,“ poděkoval všem dárcům," Pavel Budinský, předseda Československé obce legionářské.

Jak potvrzují koordinátoři akce, pro hosty hotelu se již podařilo zajistit stravu, hygienické potřeby a další drobnosti, které byly potřeba v uplynulých dnech. "Pokud byste však měli doma přebytečný sušák na prádlo, vysavač či vitamíny pro děti, budeme za takovýto dar stále rádi," vzkazují legionáři na svém FB.