Bezmála dvouhodinové vyprávění bylo věnováno nejstaršímu synovi neblaze proslulého Jaroslava Bořity z Martinic Jiřímu Adamu a jeho exotické choti. Do galerie přilákal příběh několik desítek posluchačů.

Procházku do historie zpestřil přednášející sedmi desítkami fotografií i představením soukromé korespondence. Jak probíhaly předem domluvené šlechtické námluvy, předvedli v dialozích Jan Čečrdle s Vladimírou Fantovou.

„Smečenský rodák Jiří Adam dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec, byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou manželku z velmi významného italského rodu Gonzagů. Ovšem sňatek s kráskou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez obtíží,“ připomněl přednášející.

Pokud jste přednášku nestihli, máte možnost si neobyčejný příběh tohoto hraběte a jeho „skandální“ ženy přečíst posléze v letošním čísle Slánského obzoru.