Libochovičky získaly peníze na materiál z komunitního grantu ČSOB a ERA pro podporu regionů za součinnosti Nadace VIA, práce však musí vykonat sami. O využití tří set tisíc korun rozhodovali Libochovičští na nedělní schůzi.

Už jen prostředí svědčilo o téměř rodinné atmosféře mezi zdejšími obyvateli. Na obecním úřadu se topilo v krbu a pro všechny bylo nachystáno občerstvení. Jednání vůbec nepřipomínalo běžná zastupitelstva, ale spíše poradu.

Starosta Jan Kala využil projektor, všem rozdal mapku se zakreslenými návrhy a na tabuli zapsal každou připomínku občanů. Poté všichni dostali sedm barevných papírků, jimiž označovali upřednostňované úpravy.

Nejvíce bodů dostala obnova cest, zejména ta na Okoř. Občané také měli zájem o drobné krajinné prvky a protierozní opatření (výsadbu samostatných stromů). „Nejdelší diskuse se týkala povrchu cest. Ty budou travnaté, nezpevněné a mají primárně sloužit pro pěší a cyklisty,“ uvedl Jan Kala.

Přizvaná studentka krajinotvorby Petra Kadlecová představila různé typy cest a jejich osázení. Lidem se nejvíce zamlouvala varianta přírodní, zapadající do krajiny. Jen desetinu z vysázených budou tvořit stromy ovocné.