Protože byl Libušín povýšen na město rok po založení Československa, rozhodli se místní i pro patřičné oslavy.

"V minulém roce jsme přemýšleli o možnosti realizovat výstavu ke 100. výročí vzniku naší republiky. Při této příležitosti přišel zastupitel Martin Krček s nápadem, že by bylo vhodnější letos uspořádat výstavu k povýšení naší obce na město. Libušín měl tu čest být mezi prvními obcemi, které prezident T. G. Masaryk v roce 1919 povýšil na město. V průběhu roku jsme vyzvali občany, spolky a zájmové skupiny, aby nám poskytli fotografie a materiály ze svých archivů. Zájem spoluobčanů byl tak velký, že jsme všechny materiály nemohli z kapacitních důvodů zveřejnit," popisuje přípravy výstavy starosta Libušína Vladimír Eichler.

"Výstava proběhla tento měsíc v sále bývalé hasičské zbrojnice. Na slavnostní zahájení jsme pozvali spoluobčany nad 80 let. Součástí výstavy byl koncert Kladenského komorního orchestru se sólistkou Kateřinou Kmínkovou, který se uskutečnil v kostele sv. Prokopa. Zájem obyvatel nás příjemně překvapil, expozici navštívilo téměř 1000 zájemců nejen z Libušína. V sále bylo možno potkat i návštěvníky, kteří žili v Libušíně v minulosti. Chtěl bych poděkovat všem spoluobčanům, kteří poskytli materiály a organizátorům pod vedením místostarostky Jindry Šmolíkové, kteří vše připravili a dohlédli na úspěšnou realizaci," dodal starosta.

Kromě výstavy fotek a dalších materiálů si mohli příchozí zakoupit i speciální výroční kovovou pamětní plaketu se znakem města, symbolem šachty a kostela na zadní straně. Přičemž na přední straně je vyobrazen libušínský úřad a datum povýšení na město.

Historie Libušína
Obec se poprvé připomíná za vlády knížete Břetislava kolem roku 1050. Od 14. století byla ves v údolí nazývána Libušín a ves na návrší Hradiště. V roce 1514 koupili Libušín Martinicové ze Smečna a jejich panství trvalo až do 20. století. V polovině 19. století bylo v Libušíně pouze 17 selských usedlostí a 6 samot. Podle sčítání v roce 1869 zde žilo 501 obyvatel. Roku 1919 byl Libušín povýšen na město, v roce 1961 však byl znovu degradován na obec. Až 10. října 2006 byl obci vrácen status města. Dnes zde žije okolo 3300 obyvatel. (zdroj: Wikipedie)