Tato situace by mohla nastat zejména v případech, kdy se najednou začne odebírat velké množství vody. Jako příklad vodárny uvádějí intenzivní zálivky v odpoledních hodinách, kdy se předpokládá návrat většiny odběratelů ze zaměstnání. Vodárny v této souvislosti zdůrazňují, že tedy nejde o problém způsobený nedostatkem vody ve zdrojích, ale o překročení kapacity místních distribučních sítí.

„Chtěli bychom požádat občany, aby v těchto dnech omezili používání pitné vody na zalévání. V případě, že nelze pro zálivky využít jiný zdroj, doporučujeme odběratelům zalévání rozložit do delšího časového úseku během celého dne a naopak jej omezit v podvečerních a večerních hodinách. Eliminují se tak možné problémy, způsobené nárazově zvýšeným odběre pitné vody v jednom časovém okamžiku," říká Václav Kodeš, manažer provozu vodovod ze Středočeských vodáren.¨

Napouštění bazénů

Vodaři doporučují k doplňování vody do domovních bazénů využít cisteren. "Naše společnost vlastníkům venkovních bazénů každoročně nabízí," dodal Václav Kodeš. „Tento způsob plnění bazénů je výhodný hlavně tím, že odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto nárazový odběr není dimenzována a předchází se rovněž problémům s tlakem a případným zákalem," upozorňuje provozní ředitel Středočeských vodáren Pavel Pobříslo.

„Tyto nárazové odběry pitné vody, zapříčiněné rychlým napouštěním bazénů, způsobují zásadní zvýšení rychlosti proudění pitné vody v potrubí. Důsledkem může být překročení limitních hodnot průtoku a s tím spojené problémy, jako je krátkodobé zvýšení koncentrace železa v pitné vodě. I když tento zákal nemá vliv na kvalitu pitné vody, jsou tím ovlivněny její senzorické vlastnosti a zákazníci si pak mohou na tento jev stěžovat," vysvětluje Pavel Pobříslo.

Cisterna vše usnadní

"Přistavení cisterny je služba placená. Prostřednictvím Call centra, případně osobní návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat a dohodnout si s našimi zaměstnanci potřebné podrobnosti. Pro urychlení vyřízení objednávky včetně požadavku na kalkulaci služby doporučujeme těm, kteří mají přístup k elektronické poště, aby svoje požadavky na dodávku vody poslali mailem na adresu: marek.holubovsky@svas.cz. Tento způsob komunikace uspíší vyřízení objednávky a větší spokojenost zákazníka," říká mluvčí vodáren Lenka Kozlová.

„S nástupem teplého počasí vyřizujeme v průměru tři až čtyři objednávky denně na dopravu vody cisternou do venkovních bazénů. Počet vyřízených objednávek samozřejmě záleží na vzdálenosti a množství požadované vody," uvedl Marek Holubovský, vedoucí střediska vodovod Kladno. „Snažíme se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizujeme objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu na předem sjednanou dobu," upřesnil Marek Holubovský.

"Nově spolupracujeme i s organizacemi, které stavějí domovní bazény. Dodávku vody zajišťujeme již v průběhu stavby, kdy dochází k umisťování a tvarování bazénových fólií. Jen v loňském roce jsme uspokojili téměř 280 zákazníků, kteří projevili zájem doplnit vodu do bazénu cisternou, a v letošním roce tuto službu využilo již na 90 vlastníků domovních bazénů," dodala mluvčí.