„Výsledky rozborů dokazují, že se kvalita vody nezhoršila ani v povodňových lokalitách," uvedl technolog vodáren Tomáš Hloušek.

Vliv počasí může být znatelný v oblastech, kde jsou vodovody v menších hloubkách, například v polích po žních, kdy je obnažen povrch a jeho intenzivně se prohřívá. Proto může při menších rychlostech proudění být voda více teplejší než jsou spotřebitelé zvyklí.

„Toto oteplení však nemá vliv na další fyzikální a chemické vlastnosti vody a díky kvalitnímu hygienickému zabezpečení ani na mikrobiologické a biologické ukazatele kvality vody. Na závěr lze říci, že pitná voda je v létě stejně kvalitní jako v chladnějších obdobích," upřesnil Hloušek.

Každý týden odebírají vodárny vzorky přímo ve zdrojích pitné vody a několikrát 
u spotřebitelů. Zvyšuje se také počet náhodných odběrů.