Trojice architektů veřejnosti představila možné změny, jaké by měli zastupitelé schválit pravděpodobně počátkem příštího roku. Jaká je vize vedení města Kladna, co vše územní plán umožňuje a jaké jsou jeho regulativy, to vše měli možnost příchozí sledovat při promítané prezentaci. 


Valnou většinu těch, kteří do posluchárny dorazili však nejvíce zajímala jediná lokalita a tou je Růžové pole. Vzhledem k tomu, že dosud nezastavěné plochy na poli o rozloze několika hektarů jsou v majetku soukromých osob, obávají se obyvatelé, že vedení města Kladna povolí změnu územního plánu, aby zde mohla vzniknout komerční zóna. Celkově se tím prý zhorší životní podmínky místních. Svoje námitky proti změně mohou lidé podávat do sedmi ode dne projednávání. 


Přestože se snažil kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) příchozím vysvětlit, že prosadit komerční zónu není iniciativou města, nýbrž soukromých vlastníků, odpůrci tomu příliš nevěří.


Z publika se proto ozývala řada odpůrců. „Není to pravda! Lžete nám, viděli jsme na internetu plány na výstavbu Globusu na Růžovém poli, které ale pak zase z internetu zmizely,“ argumentovala jedna z žen. Podle primátora žádné oficiální podklady pro výstavbu obchoďáku v Kladně na Růžovém poli neexistují a pokud na internetu něco kolovalo, byla to iniciativa soukromých subjektů. Vzhledem k tomu, že se obyvatelé Kročehlav obávají toho, aby jim za domy vedle lesíku Bažantnice nevyrostlo další obchodní centrum, vznikla na podporu protestu iniciativa Zachraňte Růžové pole. Ta má za úkol získat nejméně dvě stovky podpisů pro veřejného zástupce. Listina tím získá právní váhu stejnou jako námitka. 


To, že lidé politikům málo věří a v minulosti už se zklamali, potvrdila v Kokosu vystoupení řady dalších rozhořčených jednotlivců, které místy podporovali i opoziční zastupitelé Dan Jiránek (ODS) či Miroslav Bernášek (ODS). Primátor Volf proto připomněl, že i další jednání s veřejností jsou možná. „Pokud budou mít lidé připomínky a námitky, nikdo neříká, že se takto nesejdeme ještě jednou,“ sdělil Volf a zdůraznil, že lidé se sice bojí obchoďáku, ale v současném územním plánu je lokalita Růžové pole označena jako sportoviště, kde může vzniknout nejen stadion, ale i ubytovací služby a parkoviště.

„Když si vlastník pozemku vymyslí, že zde postaví plochou dráhu, tak může!“ upozornil Volf. „To vše je legitimní. Proto jsme dnes tady, abychom dokázali, že se snažíme opravit věci, které byly v původním plánu špatně. Do toho přišla tato změna a vy jste přesvědčeni, že chceme stavět supermarket. Tak to přece ale není. Město není vlastníkem pozemků,“ upozornil primátor.

„Jestli si někdo myslí, že jsme sem dnes přišli, abychom protlačili supermarket na Růžovém poli, tak nikoli! Změnu ovšem musíme projednat, protože o ni bylo požádáno. Děláme to proto, abyste měli čas vznést námitky. Co bude následovat, nebudu předjímat. O schválení či neschválení rozhodnou zastupitelé. Ne my tady dnes,“ dodal ve čtvrtek večer primátor. Na to se dotázala další žena z publika: „Jak to, že tedy projekt na Globus existuje? Já jsem ten projekt viděla!“ Na to primátor odpověděl: „Projekt jsem neviděl. My víme, kdy bylo požádáno o změnu územního plánu, vlastníci nám dali pouze podklad, kde obchodní dům má stát. My nic neprojektujeme, vše je záležitostí strany, která tam chce stavět. Jestli si dali zhotovit projekt a nebylo to schváleno a pak ty plány vyhodí, je jejich problém,“ dodal primátor. 


Kromě Růžového pole zahrnovalo veřejné projednávání ještě i další navrhované změny jakými jsou například zastavěné či zastavitelné plochy, zahuštění zástavby, vypuštění povinnosti zajistit parkování na svém pozemku a zvýšení počtu maximálního počtu pater ze dvou na čtyři. „Každá stavba má pochopitelně negativní vliv na životní prostředí a proto je to vždy o hledání rovnováhy mezi soukromým a veřejným zájmem,“ připomněl architekt Ondřej Rys.

Majitel pozemku na Růžovém poli

"K situaci kolem Růžového pole mám několik postřehů, ke kterým bych se rád vyjádřil. Pan Dan Jiránek a jeho anonymní společníci na sociálních sítích momentálně rozpoutali vulgární a urážlivou kampaň. To, že jsem starosta Velkého Přítočna a zároveň spoluvlastník  dotčených pozemků tomu, jak jinak, jen nahrává. Je velmi zajímavé, že pan Jiránek nás nekřižoval v minulých letech, kdy jsme v době, kdy byl ve vedení města, vyšli městu Kladnu mnohokrát vstříc a téměř stejní vlastníci pozemků jim umožnili výstavbu několika závodů od kruhového objezdu u Růžového pole na levé i pravé straně směrem k Velkému Přítočnu," říká Jan Burger.

"Tam, a to je podstatné, původně zasahovalo katastrální území Velkého Přítočna. Skutečný příběh a historii Růžového  pole zveřejním až tento nátlak ustane. Sdělím důvod, proč dotčené pozemky na Růžovém poli, kde nyní žádáme o změnu ÚP určili na sport velmi potichu. Upozorňuji, že nás nikdo z bývalého vedení města nikdy neoslovil, že by tam vůbec nějaké sportoviště chtěl realizovat. Už toto je přinejmenším k zamyšlení. My ten důvod známe, ale že by ho pan Jiránek zapomněl? 
Závěrem chci říci, že případný prodej pozemků jsme odsouhllasili na základě zajímavého projektu, který by mohl být pro město přínosný. Vyjádřit se ke změnám ÚP na veřejném projednání má samozřejmě právo každý občan s trvalým pobytem v Kladně. My vlastníci se změnou ÚP souhlasíme,"dodává vlastník Jan Burger.

Dan Jiránek (ODS)

Na to odpovídá opoziční kladenský zastupitel a bývalý primátor Kladna Dan Jiránek (ODS). "Netuším, co je štvavá kampaň, ale pravdou je, že se na rozdíl od vedení města, snažíme upozornit obyvatele Kladna na to, jaké dopady může mít schválení změn územního plánu, který totéž vedení města schválilo před necelými dvěma roky. Škoda, že město nevyužilo svých placených stránek jak tištěných, tak ostatních, aby občany informovalo také, a navíc s ohledem na očekávaný zájem veřejnosti zvolilo sál s malou kapacitou, takže řada obyvatel musela během jednání stát.  Předesílám, že kromě Růžového pole se jedná o snížení koeficientů zeleně, vypuštění povinnosti zajistit parkování na svém pozemku a zvýšení počtu maximálního počtu pater z 2+1 na 4+1 ( tím +1 míněno podkroví)," říká Dan Jiránek.

"Jednání s majiteli pozemků na Růžovém poli bylo vždy složité s ohledem na jejich počet a rozdílné zájmy. Nicméně se opakovaně obraceli na město, aby zde povolilo zástavbu. S ohledem na relativní nedostatek ploch na sportování (vzhledem k počtu obyvatel sídliště Kročehlavy) a také s ohledem na stárnutí sídliště , kdy je neorganizovaný sport, zejména pro dospívající a mladé dospělé vytlačován ze sídliště, se město rozhodlo umožnit využití jedné s posledních rozvojových ploch ve městě pro sportovní účely," doplnil zastupitel Jiránek.