„Jednotliví strážníci mají na starosti přidělenou městskou lokalitu, kterou mají pečlivě zmapovanou a lépe znají slabiny a problémová místa. Každý strážník má k dispozici mobilní telefon, na nějž mohou obyvatelé volat své podněty a připomínky k situaci v místě bydliště," zdůraznila mluvčí strážníků Markéta Fröhlichová.

Okrskář poté může adekvátně reagovat a řešit problémy s konkrétní osobou. „Toto spojení nenahrazuje tísňovou linku, ale slouží k odstranění anonymity mezi občany a městskou policii," dodala mluvčí.

Okrskáři se podle ní soustředí hlavně na oblasti se zástavbou rodinných domů, které se podobají spíše vesnicím a není zde anonymita jako na sídlišti. Strážník zde má kromě kontroly veřejného pořádku na starosti také ochranu majetku a dopravu.

Hranice okrsků není striktní. Neznamená to, že strážník v uvedené lokalitě nebude řešit i problémy vyskytující se za hranicí okrsku. „Městská policie Kladno zajistí do konce roku dalšího okrskáře.

Bude mít na starost oblast od ulice Vitry směrem k nákupnímu centru na Růžovém poli v Kročehlavech. Podle potřeby se mohou lidé s požadavkem obrátit na svého okrskáře kdykoli," uzavřela Fröhlichová.

Kladenští okrskáři

Okrsek Rozdělov strážník Pavel Mareš, tel.: 602 604 935

Okrsek Švermov strážník Miloslav Šmíd, tel.: 602 604 937

Okrsek Dubí strážník Radek Javůrek, tel.: 602 604 938

Okrsek Staré Kročehlavy- strážník Roman Guldan, tel.: 722 581 403

Okrsek Sítná strážník Petr Drnec, tel.: 602 604 935

Okrsek Podprůhon-Ostrovec strážník Jan Litva, tel.: 602 604 936.