Odhadované náklady na rekonstrukci zařízení jsou 173 milionů korun. Město na akci ale potřebuje nezbytnou dotaci. Opakovaně se proto Slaňáci obrátili na ministerstvo životního prostředí.

„Pokud vše dobře půjde, podpora Slanému by měla být odsouhlasena a přidělena v měsíci červnu," řekl starosta Slaného Ivo Rubík.

V minulosti město dotace několikrát nezískalo kvůli příliš dlouhé smlouvě s vodohospodářskou společností a muselo původní smlouvu vypovědět a lhůtu zkrátit, poněvadž Unie nepodporuje soukromé subjekty.

Smlouva měla původně platit do roku 2019. Obě strany se ale nakonec dohodly na zkrácení o čtyři roky. Stavba má být ukončena už v roce 2015. Město přestavbu čističky připravuje čtvrtým rokem a dotace zatím nikdy kvůli nájemní smlouvě se soukromou společností nezískalo.

Ministerstvo životního prostředí zamítlo městu žádost naposledy letos v březnu. Nyní se Slaný peníze pokouší získat další výzvou.