Památník dětských obětí války, který je nedílnou součástí pietního území v Lidicích, je mimořádné dílo akademické sochařky Marie Uchytilové. Tato výjimečná umělkyně mu věnovala celá dvě desetiletí svého života, přičemž jejím cílem bylo vytvořit monument k poctě všech nevinných dětí, které přišly o život v nesmyslných válkách a ozbrojených konfliktech tohoto světa.

Čas a povětrnostní podmínky se na něm bohužel výrazně podepsaly a jak bylo během posledního odborného zkoumání zjištěno, bez restaurování všech 82 soch, které ho tvoří, je ohrožena nejen jeho estetická hodnota, ale i samotná existence. Provedení náročných restaurátorských prací, mimořádných především jejich rozsahem, je však velice finančně náročné.

V roce, kdy si připomínáme 100. výročí narození Marie Uchytilové, se proto vedení Památníku Lidice obrací s prosbou na veřejnost o podporu tohoto zásadního projektu prostřednictvím sbírky na webu Donio, aby se lidé mohli podílet ať už v podobě dobrovolných finančních příspěvků, nebo šířením informací o probíhající sbírce. Obojí má pro Lidice a jejich Památník dětských obětí války obrovský význam.

„Každý příspěvek, ať malý či velký, je zásadní pro zachování tohoto mimořádného uměleckého díla, které je nejen připomínkou milionů nevinných dětských životů ztracených ve válkách, ale i varováním. Přidejte se k nám v této důležité misi a pomozte uchovat tento jedinečný památník pro budoucí generace,“ uvádí Památník Lidice na Doniu.

Spekulace o tom, že by ministerstvo kultury jako správce památníku odmítlo dát na opravu soch peníze, se podle vedení Památníku Lidice nezakládají na pravdě. Naopak ministerstvo investuje každoročně nemalé prostředky jak do Lidic, tak do Památníku Ležáky, který je součástí paměťové instituce.

close Životu a dílu Marie Uchytilové je v Památníku Lidice věnována výstava Slzy všech lidí jsou stejné. info Zdroj: se souhlasem Československé obce legionářské Kladno zoom_in Životu a dílu Marie Uchytilové je v Památníku Lidice věnována výstava Slzy všech lidí jsou stejné.

„Restaurátorský záměr je již předpřipraven. Vypracovala jej Hana Nováková před dvěma lety. Nyní je důležité nejprve provést laboratorní testy, abychom věděli, v jaké kondici jsou jednotlivé sochy, protože to vypadá, že každá je v trochu jiném stavu. Je to dáno i tím, že jednotlivé figury byly vyráběny v různých slévárnách, které používaly rozdílné materiály, i různých koutech světa, takže sousoší není homogenní. Každá socha potřebuje samostatný průzkum. V současné době je největší problém, že patina, která by se měla jevit jako přírodní a povrchová, zasahuje do struktury bronzu. Pokud by se to dlouhodobě neřešilo, mohlo by dojít až k rozpadu. Vždy záleží na povětrnostních podmínkách i na tom, jaká je například zima. Pokud by se stav dlouhodobě neřešil, mohlo by dojít až k nevratnému poškození díla. Vždy záleží na povětrnostních podmínkách i na tom, jaké během konkrétního roku panuje počasí. Je proto důležité, aby byla provedena co nejdříve konzervace, která zamezí další degradaci díla,“ vysvětlila zástupkyně ředitele Památníku Lidice Jana Chourová Plachá.

Při konzervaci soch bude zároveň rekonstruován i podstavec pomníku. „Při všech těchto krocích bude plně respektována původní vize Marie Uchytilové,“ doplnila Chourová Plachá.

Autoři výzvy zároveň ujišťují, že veškeré dary získané v rámci veřejné sbírky budou využity přímo a pouze na restaurátorské práce Pomníku dětských obětí války v Lidicích. Tento proces zahrnuje veřejnou soutěž, restaurátorské práce a nezbytné stavební opravy podstavce pomníku, tak by došlo k zajištění dlouhodobé ochrany a zachování. Projekt bude koordinován Památníkem Lidice pod vedením jeho ředitele Eduarda Stehlíka, zaručující, že finanční prostředky budou využity efektivně a s maximální péčí, aby byla uchována historická a umělecká hodnota tohoto významného díla.

Mohlo by vás zajímat: V Kladně začaly farmářské trhy. Lidé kupovali zeleninu, květiny i dekorace

V Kladně byla zahájena 3. sezona farmářských trhů | Video: Jitka Krňanská