Nejen ona, ale ani další studenti se nechtějí s listopadovou krádeží smířit. Společně se žáky Základní školy německo-českého porozumění se rozhodli vrátit holčičku zpět domů.

Nyní vyzývají také ostatní školy, děti a instituce, aby i oni přispěli na konto Památníku Lidice 116 488 693/0300, s variabilním symbolem 82. Podle odhadů boudou náklady na novou sochu činit asi 150 tisíc korun, což je mnohem méně, než se původně předpokládalo.

Ovšem toto není jediná akce, kterou se veřejnost rozhodla na co nejrychlejší obnovu uspořádat.Dnes se od 17 hodin uskuteční koncert dobré vůle s názvem Buštěhradské děti pro obnovu sousoší lidických dětí. Ten se koná přímo v Lidické galerii.

Příchozí se mohou těšit na vystoupení žáků základní a umělecké školy. Výtěžek z akce bude věnován právě na obnovu lidické holčičky. Buštěhradské děti se tak připojily k dárcům z celé republiky, kteří na obnovu sochy zasílají peněžní dary.

Ředitel Památníku Lidice Milouš Červencl je zájmem veřejnosti a především škol mile překvapen. „Velmi mě těší také zájem vzdálených obcí. Naopak mě nemile překvapil nezájem bližšího okolí s výjimkou Buštěhradu a také nezájem politiků. Čím jsou lidé dál od Lidic, tím mají o ně větší zájem,“ řekl Červencl.

Faktem ovšem je, že v pátek 17. prosince se na účtu nacházelo více než 46 tisíc korun. „Naší snahou je, aby byla nová socha holčičky do sousoší instalována v lednu. Dary na odlití nové sochy lze zasílat na účet České národní banky 1334141/0710. Do platebního příkazu uveďte ve zprávě pro příjemce jméno dárce a účel daru: obnova sousoší lidických dětí,“ dodal ředitel.

Zájemci mohou finanční dary také vkládat do kasiček v recepci muzea či v Lidické galerii. Každý dárce bude jmenovitě uveden na seznamu na webových stránkách Památníku Lidice.