Ošetření se v pátek dočkala lípa u Horova mlýna ve Velvarech. Ta byla mezi památné stromy zapsána před pětadvaceti lety. Do její koruny se vydal stromolezec Adam Pávek, aby jí poskytl nezbytnou péči, a to bezplatně, díky grantu Zdravé stromy pro zítřek.

„Cílem tohoto ojedinělého celorepublikového projektu z programu Strom života Nadace Partnerství, ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, je podpora kvalitního odborného ošetřování stromů a zvyšování povědomí veřejnosti o této činnosti,“ uvedla Kateřina Urbanová, mediálně zastupující zmíněnou nadaci.

Památná lípa u Horova mlýna je jedenadvacet metrů vysoký strom. Má zakrytou dutinu a prosychající větve. „Některé odumřely a svým odlomením mohly ohrožovat bezpečnost lidí v okolí,“ sdělila referentka velvarského odboru výstavby a životního prostředí Martina Protivová.

Město se rozhodlo předejít pádu větví nebo případnému rozlomení koruny a využilo možnosti bezplatného ošetření nabízeného grantem Zdravé stromy pro zítřek. „V České republice vlastní certifikaci European Tree Worker (ETW) celkem jedenapadesát arboristů. Dvacet z nich se rozhodlo pracovat v grantech jeden den zadarmo,“ informovala Světlana Vávrová ze Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu.

Dodala, že se jedná o vysoce vzdělané odborníky, kteří by měli dokázat posoudit a navrhnout zásah s ohledem na strom, životní prostředí i podmínky bezpečnosti práce. „Pokud potřebujete ošetřit strom, měli byste se zajímat o reference, znalosti a způsob práce arboristů. Jako vodítko může posloužit právě certifikát ETW,“ poznamenal další zástupce společnosti David Hora.

Velvarská lípa je již třetím stromem ve Středočeském kraji, jemuž se tímto způsobem dostalo bezplatné péče certifikovaného arboristy. „Před ní stihli stromolezci ošetřit lípy v Říčanech u Prahy a lípu v Petrovicích u Rakovníka,“ uvedla Hana Zuchnická z Nadace Partnerství. Celkově bude letos v České republice ošetřeno tímto způsobem dvacet stromů, z toho šest ve středních Čechách.