Již více než deset let provozuje občanské sdružení Klub Železničního muzea Zlonice expozici zabezpečovacího zařízení a přístupný depozitář cukrovarských lokomotiv.

V současnosti se připravuje přemístění expozic do nového areálu, což je právě historická stavba venkovského sídla, kde zřejmě nedbalostí nájemníků vznikl v jedné budově požár.

„Celý areál jsem 24. prosince 2006 koupil s manželkou Janou od potomků bývalého předsedy vlády Malypetra a od 1. ledna 2007 jej za 6000 korun symbolického nájmu ročně pronajal našemu občanskému sdružení, které nemá peníze na zakoupení obdobného areálu. Od počátku má své sídlo i výstavu zabezpečovacího zařízení v našem rodinném domě. První část expozice tu měla být slavnostně otevřena 24. dubna 2010,“ uvedl Tomáš Čech, zakladatel a velký propagátor železničního muzea.

„Při převzetí objektů zde bez řádných smluv bydleli lidé, kteří neměli vlastní byty. Ze sociálního soucítění jsme jako rodina i klub vyhověly jejich žádosti o nouzové bydlení na zhruba dva roky, oni se zavázali sehnat si něco. Těsně před koncem smluv uzavřených na dobu určitou do 28. února 2009 však došlo k požáru, který zásadním způsobem ekonomicky realizaci projektu ohrozil. Po tomto termínu je však budeme nuceni z důvodu stavu staveb pro jejich bezpečnost stejně vystěhovat,“ doplnil Čech.

Inženýr Tomáš Čech od skončení studií na dráze nejen pracuje, ale i svůj volný čas věnuje železnici. Připravit současnou expozici ve Zlonicích si vyžádalo od něj i ostatních nadšenců spoustu námahy, času a mnohdy i nervů a vytrvalosti při uskutečňování jejich představ. Přesto se to až donedávna vcelku dařilo. Požár všem připravil starosti.

„Díky nasazení hasičů byla zachráněna minimálně jedna lokomotiva, která je uložena v bývalé konírně. Zakoupením nemovitosti a úpravou stodoly na depo pro lokomotivy jsme se plně vyčerpali. Dobrá vůle pomoci sociálně slabším se nakonec obrátila proti nám. Přesto mi nezbývá než věřit, že areál uvítá první návštěvníky v plánovaném termínu. Lokomotivy konečně budou v uzavřeném prostoru chráněny proti nenechavcům, kteří je nebudou moci poškozovat tak snadno, jako se tomu děje na nádraží,“ uzavřel Tomáš Čech.

Celková revitalizace nového areálu má za úkol především zachránit unikátní prostory před zkázou a instalací expozic železničního muzea jim předurčit nové poslání. Projekt zahrnuje nejen výstavní prostory pro lokomotivy a nákladní vozy, ale též prostornou expozici zabezpečovacího zařízení, obslužnou malodráhu simulující ruch industriálního areálu. Nechybí v něm ani zázemí pro návštěvníky včetně občerstvení a možnosti posedět v parku nebo přímo pod starou lípou, která byla svědkem bezdůvodného zatčení bývalého premiéra v roce 1946.