V Mostecké uliciprovedli pracovníci MPS provedli sečení zatravněných ploch před několika dny. Svou technikou se ale zmíněnému plevelu vyhnuli. Na problém upozornila Kladenský deník Miroslava Chocová, která ve jmenované ulici bydlí. V reakci na to přislíbil ředitel MPS Petr Schönfeld, že uvedené místo nechá zkontrolovat a zjedná nápravu. Tak se ve středu takéstalo.

„Už se to opakuje podruhé. Prvně to bylo na podzim. Posekali trávu před domem, ale v pásu mezi chodníkem a vozovkou plevel zůstal. Když jsem si tehdy stěžovala, tak přijeli a dodatečně ho odstranili,“ řekla Kladenskému deníku Chocová.

Nyní se situace opakovala. „Když se zejména lopuchy rozmnoží, může z toho být pěkná paseka. Je to hrozný plevel. Musí se posekat včas, aby se nedostal do květu. Když pak zafouká vítr, zaletí semena všude. Také bezinky je potřeba odsekat ještě v takzvaných bylinných řízkách,“ uvedla Chocová, která je dlouholetou a zkušenou zahrádkářkou.

„Chápu, že sekat zeleň v celém Kladně je velmi náročné. Na druhou stranu – plochy, kde už bylo sečeno, by k něčemu měly vypadat,“ dodala Miroslava Chocová.

Ředitel MPS Petr Schönfeld Kladenskému deníku přislíbil, že nechá celou situaci v Mostecké ulici prověřit. „Postupujeme tak vždy, když si někdo stěžuje. O stížnostech, ať už ze strany města nebo jeho obyvatel, vedeme záznam,“ informoval ředitel. Pravděpodobně na jeho přímý popudbyl plevel odstraněn.

Vedení kladenského magistrátu je letos s údržbou zeleně ve městě veskrze spokojeno. Jiná situace ale byla loni. Časté stížnosti obyvatel tehdy nezůstaly bez odezvy. Firmy, s nimiž má radnice uzavřeny smlouvy na sečení zeleně, se dočkaly udělení finančních sankcí ve výši dvaceti procent měsíčních plateb.