Karbaníci se zde pravidelně scházejí vždy jednou měsíčně. výsledky z jednotlivých kol jsou pak započítávány do celkového celoročního pořadí. Účast v předchozích sedmi letošních kolech není podmínkou.