Přestože se ředitel 3. ZŠ ve Slaném Martin Hrabánek snažil dlouhodobě upozorňovat zřizovatele, jímž je město, že jeho škola má ze všech tří základek největší spádovou oblast a kapacita v žádném případě nestačí, dospěl problém až sem.

Dětí je hodně

Skutečností je, že do všech tří základních škol ve Slaném by mělo nastoupit v novém školním škole kolem 270 dětí.

Na nedávné poradě ředitelů škol s vedením města bylo dohodnuto, že 1. ZŠ a 2. ZŠ otevřou navíc jednu další první třídu. Místo dvou prvních tříd na každé škole tak budou otevřeny tři první třídy.

Ředitel 3. ZŠ Martin Hrabánek má povinnost přijmout 94 dětí ze své spádové oblasti, přičemž u zápisu jich bylo o 17 více. Kapacita pro první třídy je však pouhých 84 míst.

Druhá ZŠ na Komenského náměstí, ředitele Miroslava Šindlera, má ve spádové oblasti 69 dětí, přičemž k zápisu jich dorazilo 85. Škola, která má detašované učebny i v budově gymnázia, může přijmout maximálně 90 dětí.

Co se týká 1. ZŠ na Hájích, ředitelky Věry Bělochové, i tam budou muset improvizovat. Jejich spádová oblast čítá 67 dětí, přičemž k zápisu přišlo 83 zájemců o školní docházku. Jak ředitelka potvrdila, i zde si budou muset umět poradit a zrušit rovněž například některé kmenové učebny.

K losování možná ani nedojde


Přestože se jako jedno z řešení situace na třetí slánské základce jeví nepopulární losovačka, ředitel Martin Hrabánek pevně doufá, že na ni dnes nedojde. Pro zklidnění nálad mezi rodiči to vzkazuje i na školním Facebooku.

„Zdá se, že by se mohlo podařit vyhnout losování a přijmout všechny spádové děti. Přesto, nebo právě proto, středeční setkání neruším. Rád bych všechny informoval o aktuální situaci a možných variantách řešení. Schůzka se uskuteční dnes od 18 hodin ve školní hudebně. Trasa bude označena,“ říká ředitel 3. ZŠ Slaný, Martin Hrabánek.

Kritika koalice

Jelikož je zejména některými členy slánské koalice Hrabánek kritizován za to, že situaci neřešil správně a včas, opak je podle něj pravdou.

Od počátku podniká všechny kroky v souladu se školským zákonem. 

Poukazuje i na to, že škola byla postavena pro 24 tříd, přičemž dnes se vyučuje už v 27 třídách. „Na problém jsem upozorňoval už před rokem počátkem února na zastupitelstvu. Rada města projednávala v listopadu změnu vyhlášky, která řeší spádovost, ale bohužel dokument odložili,“ dodává ředitel základky.

Nejen podle názoru Martina Hrabánka, ale i veřejnosti, se při rozšiřování kapacity slánských škol patrně na tu v Rabasově ulici poněkud zapomnělo. Zejména díky tlaku rodičů budoucích školáků, by se toto mělo ale už na podzim změnit.

Starosta města  se snaží jednat


Kladenský deník se včera informoval na aktuální situaci, tedy den před chystanou losovačkou, přímo na slánské radnici. Její mluvčí, Lucie Krčková, nám sdělila následující: „Vedení města bylo seznámeno se situací ohledně vyššího počtu přihlášených dětí zejména u 3. ZŠ Slaný, kdy kapacita školy umožňuje přijmout 84 dětí.

Hlásilo se jich však 111. V pořadí už druhé setkání s vedením školy bylo přínosné a byly učiněny kroky k řešení komplikované situace. Prvním je ověření počtu dětí, u kterých s největší pravděpodobností dojde k odkladu školní docházky, a to na základě žádosti rodičů či doporučení pedagogů.

Podle informací ředitele Martina Hrabánka ze 3. ZŠ Slaný se jedná o 16 dětí, jejichž školní zralost bude posuzována pedagogicko – psychologickou poradnou,“ říká mluvčí.

Ze strany vedení školy je s poradnou předběžně domluven březnový termín. Maximální lhůta pro vyjádření je poslední květnový den. Druhým krokem je podle radnice navýšení kapacity školy. Tento je nutno udělat preventivně.

Třída místo družiny

„V září bude připravena a vybavena učebna, která je nyní využívána školní družinou. Pro potřeby družiny budou upraveny jiné prostory a dále dojde k drobným stavebním úpravám pro zvýšení kapacity šaten. Jestliže bude proveden odklad školní docházky u 16 dětí, budou otevřeny tři první třídy.

V případě, že se podaří navýšit počet žáků u ministerstva budou otevřeny čtyři první třídy,“ uzavřela mluvčí Městského úřadu ve Slaném, Lucie Krčková.