Slaný totiž aktuálně chystá pro Lotouš projektovou dokumentaci, která má být i se stavebním povolením hotová během prázdnin. Poté bude vypsán tendr na zhotovitele a ještě před koncem roku je naplánováno zahájení stavby vodovodu. „Počítáme, že s budováním bychom začali na podzim. Práce by následně v zimě přerušily podle klimatických podmínek a do května příštího roku by mohlo být hotovo,“ sdělil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Náklady na vybudování lotoušské části vodovodu by neměly přesáhnout 16 milionů korun. Město aktuálně získalo na projekt dotaci a podle starosty chce zažádat také o dotaci na stavbu. Slaný hledá řadu let způsoby, jak co nejefektivněji vodu do Lotouše přivést. Nejschůdnější se proto jeví varianta použít slánský vodojem u Tuřan a vodu do místa přivádět přes sousední Byseň.

K záměru vybudovat v Lotouši vodovod přistoupilo město po dlouhých letech. V kdysi ještě samostatné vesnici platila totiž od 80. let nejméně dvě dekády stavební uzávěra, jelikož obec měla z valné části tehdy ustoupit plánovanému rozšíření dálnice D7, která ji protíná. To se ale časem změnilo a pokud se silnice rozšíří, povede stranou celého území.

V Lotouši je nyní okolo 60 čísel popisných a výhledově se obec ještě rozšíří. Rozsáhlá rodinná výstavba je plánována na pozemcích, které jsou z velké části soukromých vlastníků. „Dodnes lidem do Lotouše dopravujeme vodu cisternami. Jsem přesvědčen, že zkrátka do jedenadvacátého století vodovod patří,“ dodal starosta Hrabánek. V místní části kromě soukromých domů sídlí i několik firem i farma.

A středověk by měl výhledově skončit také v Netovicích, kde rovněž lidé dodnes nemají městskou vodu. Vystačit musí se studnami, vrty a zahrádkáři v kolonii pouze s velkokapacitními nádržemi. I zde se v posledních letech rozrostla rodinná zástavba.

„Studie pro tuto část města, která je jako poslední bez vody, již existuje. Nyní je potřeba zjistit skutečný zájem místních obyvatel. Zde by připojení k řadu bylo nákladnější záležitostí za desítky milionů korun,“ uzavřel starosta Hrabánek.