Louka rozzářená květy je pro oko přitažlivější než jednolitý zelený trávník. Nepotřebuje pravidelné sečení, stačí jí seč na jaře a na podzim. Zadržuje lépe vodu v krajině než pravidelně sečený trávník. Luční rostliny mají navíc klíčení a následné kvetení rozložené do delší doby. Ovšem nutné kroky k úspěšné realizaci květinového koberce nejsou vůbec jednoduché.

„Založení květnaté louky předchází příprava terénu. Je proto nutné upravit stávající trávník, a to několikerým odplevelením, zkypřením půdy, navezením vhodného substrátu. Poté můžeme takto připravený povrch oset vhodnou směsí. První rok musíme místo označit ochrannými plůtky, aby mohla louka vyrůst. Důležitá je i vhodná zálivka,“ vysvětlil nelehký postup primátor města Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno).

V roce výsevu se často objevují ještě jednoleté plevelné rostliny, které zakryjí půdu. „Letos se nám vhodným výběrem osiva podařilo, že louky krásně kvetou již nyní,“ neskrýval radost primátor Volf. V dalších letech se pak louka utváří podle podmínek stanoviště a způsobu sečení. Výsledkem je květnatý luční porost, odolný vůči výkyvům počasí a nenáročný na údržbu. Výsev byl navíc pečlivě vybrán s ohledem na jednotlivé lokality, aby se květinám co nejlépe dařilo. Na konci sezony se louky posečou, bez dalšího zásahu přečkají zimu a v následující sezoně opět vykvetou.

„Navržené směsi jsou suchu odolné, po založení nevyžadují intenzivní péči a zároveň plní důležitou ekologickou funkci. Výška porostu dosahuje až osmdesáti centimetrů a k seči dochází dvakrát ročně. Vybrat vhodnou směs přitom není nic jednoduchého a jsem rád, že se toho ujal erudovaný tým z Odboru životního prostředí. Luční kvítí oblétávají konečně i včely či motýli,“ dodal Volf.

Město letos vytipovalo jako vhodné lokality pro tento projekt například ulici U Hvězdy, náměstí Sítná, ulice Na Vyhaslém a Doktora Foustky. Díky neúnavné práci Odboru životního prostředí se ale brzy nebude jednat o jediná kladenská místa s lučními rostlinami – zakládat se budou již tento rok v dalších čtvrtích. Vybrané směsi lze totiž sít i na podzim, a to až do konce října.