Pracovníci údržby zeleně potupně proměňují staré trávníky a další plochy v místa, která budou oseta vhodnou luční směsí. Podle primátora Milana Volfa (Volba pro Kladno) se použitím různých typů osevních směsí daří vytvářet vhodné prostředí pro hmyz, což zvyšuje rozmanitost přírody a prospívají i klimatu. V loňském roce město založilo již několik experimentálních ploch.

Novinkou je například výsev nových směsí na plochách, které byly například zasypány po výkopu. Kladno bude navíc regulovat sekání trávy i kvůli zadržení vody v krajině a uplatní tak systém mozaikových sečí. Například v případě velmi horkého a suchého počasí.

„Ve vnitroblocích sídlišť máme v plánu ponechat plochy jako pobytovou zeleň, tedy střižené, a v kontrastu k nim kvetoucí plochy ponechané městské fauně jako zdroj obživy a úkrytu. Tyto plochy by se měly v seči střídat a vytvářet právě ony mozaiky,“ řekla mluvčí kladenské radnice Lenka Růžková. Naopak parky a okolí hlavních silnic nechává město upravovat pravidelně.