V obci, která čítá bezmála sto padesát čísel, bude na podzim zahájena výstavba kanalizace. Dodatečné finanční prostředky je připravena poskytnout firma Quinlan Private Golub, jenž zde hodlá vystavit dalších více než tři sta rodinných domů.

Obyvatelé vesnice jsou v jednotě za postavení dlouho plánovaného kanalizačního systému. Rozchází se ale ve způsobu profinancování jeho výstavby. Doplnění chybějících finančních prostředků na výstavbu kanalizace a čističky odpadních vod prostřednictvím firmy Quinlan Private Golub není totiž jedinou možnou variantou.

Obec má celkem čtyři možnosti, jak dodatečné finanční prostředky získat.
Jsou to: Státní intervenční fond, ministerstvo zemědělství a středočeský krajský úřad, který je možné požádat o příspěvek na výstavbu čističky odpadních vod, i bezúročný úvěr na chybějící částku v rozpočtu výstavby kanalizace.

Zastupitelstvo obce již dříve schválilo podání žádosti o poskytnutí možných dotací. Důvod, proč tak již nebylo učiněno dříve, je nutnost předložení vydaného stavebního povolení a projektu výstavby k žádosti o dotaci.

„V současné době zpracovává specializovaná firma všechny možné dotační programy, které bychom mohli využít. V září by již mělo být jasné, kam se můžeme obrátit,“ uvedl zastupitel a člen kontrolní komise obce Petr Chalupa. Dle jeho slov by bylo možné zažádat o všechny podpůrné programy a chybějící částku rozpočtu tak postupně doplnit. „V rozpočtu obce je částka, která by postačila na první i část druhé etapy výstavby kanalizace,“ uvedl.„Další potřebné finanční prostředky by se mezi tím doplnily pomocí dotačních programů,“ upřesnil Chalupa. Upozornil také na fakt, že bezúročného úvěru využilo již minulé zastupitelstvo při výstavbě plynovodu.

„Lidé v žádném případě neodmítají kanalizaci, ale způsob, kterým by k výstavbě mělo dojít,“ uvedl jeden z obyvatel. „Nebráníme se novostavbě. Jsme pro přiměřeně udržitelný rozvoj a přirozený růst obyvatelstva. Není však myslitelné postavit vedle jedné obce ještě dvě další,“ dodal.

Čtyři dobrovolníci z řad obyvatel proto založili Přípravný výbor pro referendum. „Čekáme již pouze na ověření veškerých formalit, dokumentací a postupy našich právníků,“ uvedl jeden z členů výboru. „Zda vše splňuje platnou legislativu se dozvíme již v polovině tohoto týdne a potom hned začneme konat,“ upřesnil. „Otázka referenda i veškeré další písemnosti jsou zpracovány v souladu s platnou legislativou, pro předejití dalšímu možnému zpochybnění výsledků,“ doplnil.

Přípravný výbor pro referendum má v úsmyslu obejít všechny obyvatele Makotřas. „Podmínkou pro uskutečnění referenda je třetina kladných odpovědí z celkového počtu voličů v obci,“ upozornil člen výboru.

Pokud se tak opravdu stane, bude věc předána obecnímu úřadu, jenž je dle zákona povinen vyhlásit referendum. Jeho výsledek je pro zastupitelstvo dle platné legislativy závazný. „Jsme připraveni i na hlasování, které bude ve prospěch novostavby. Bude to názor vyslovený obyvateli. Ten chceme slyšet a ten by měl rozhodnout,“ doplnil.

Obecní úřad zřídil na svých webových stránkách diskusní fórum, kde se můžete vyjádřit, pokládat dotazy zastupitelům i vznášet jiná možná řešení. Adresa je http://orion.gc–system.cz/makotrasy.cz/.