„Smlouva sepsaná se stavební firmou Klika a Dvořák, která v současnosti již započala s výstavbou rodinných domů na kraji obce, počítá s vybudováním kanalizace,“ uvedl jeden ze zastupitelů Martin Kympl. „V případě, že bychom neměli na dokončení, mohla by nás firma sankcionovat či od smlouvy odstoupit,“ doplnil.

Jelikož se většinová část obecního zastupitelstva obává nejistoty ve směru získání chybějících financí na kanalizaci formou úvěru či dotačních programů, přiklání se k jisté formě doplnění těchto prostředků. Finančnímu daru firmy Quinlan Private Golum ve výši patnácti milionů korun.

Neodklání se však od možnosti získání dotací. „Pokud bychom další finance získali, bylo by to samozřejmě pouze ku prospěchu obce,“ upřesnil Kympl. Dle informací, které zastupitelstvo získalo prostřednictvím ministerstva životního prostředí, však této variantě financování výstavby kanalizace dává pouze mizivé šance. „Státní dotace jsou v současnosti již vyčerpány a jejich získání připadá v úvahu nejdříve až v roce 2010,“ uvedl starosta obce Václav Jíně.

Dotace, jež by mohla obec získat od Středočeského kraje, by dle zastupitelů mohly dosáhnout nejvýše dvou z maximální částky pěti milionů korun.
Bezúročný úvěr ve více než desetimilionové výši, které je potřeba k doplnění chybějících finančních prostředků na kanalizaci, by nebylo dle zastupitelů možné z rozpočtu obce splácet.

„Při stavbě plynofikace jsme dostali bezúročný úvěr od Středočeského kraje dva a půl milionu korun,“ uvedl bývalý starosta obce Josef Radostný. „Roční splátka činila půl milionu. Jednalo se o částku, již bylo z rozpočtu obce možné zaplatit,“ upřesnil. „Splácet takovou výši úvěru je ovšem naprosto iluzorní,“ doplnil.

Starosta obce se vyjádřil ke změně stanoviska na novostavbu. Na veřejném zasedání dne 26. března při prvním projednávání záměru výstavby rodinných domů firmou Quinlan Private Golub hlasoval proti projektu. O tři měsíce později, kdy byl znovu navržen do projednání zastupitelstvem, hlasoval pro. „Jsem pro, jelikož jsem zjistil, že bonusy, které nabízí firma společně s výstavbou, jsou velmi výhodné,“ uvedl Jíně. „Neděláme to pro sebe. My si domů nic neodnášíme, jak si mnoho lidí myslí,“ upozornil.

Jedním z hlavních důvodů je dle starosty přislíbená výstavba mateřské školky. „Povinný poslední rok školní docházky zapříčinil obtíže se sehnáním volných míst v mateřských školách,“ pokračoval. „Pro děti již nejsou prakticky žádná volná místa. Je důležité tady mít školku, proto to dělám,“ doplnil.
Zastupitelstvo také upozornilo, že dle zákona o obcích a místním referendu, je povinností obecního úřadu referendum projednat, nikoliv schválit.
„Pokud bude přípravným výborem na referendum nashromážděna potřebná třetina voličů, kteří se pro něj vysloví, a budou–li splněny všechny náležitosti dané zákonem, musí být referendum zařazeno do programu, jejž zastupitelstvo na dalším zasedání projedná,“ uvedl bývalý starosta Josef Radostný.

„Na zastupitelstvu pak záleží, zda ho schválí či nikoliv,“ upřesnil. „V případě, že by bylo referendum většinou zastupitelských hlasů zamítnuto, mohou se občané obrátit na veřejnoprávní soud,“ doplnil. V současné době nemá obecní zastupitelstvo na výběr. Výstavba kanalizace bude zahájena již v příštích týdnech a dodatečné finanční prostředky na její výstavbu musí tedy se stoprocentní jistotou zajistit.

„Smlouvu s firmou Quinlan Private Golub jsme již podepsali,“ uvedl zastupitel obce Martin Kympl. „Zastavit již nejde, pouze porušit, a to za cenu vysokých sankcí,“ upřesnil. Dle některých zastupitelů již v této chvíli není cesty zpět. „Pokud by referendum bylo schváleno a rozhodlo by proti výstavbě firmou Quinlan Private Golub, nemůžeme ze smlouvy už odstoupit. Proto bychom museli smluvní podmínky za cenu vysokých sankcí porušit,“ upřesnil.
Firma QPG uvolní přislíbenou patnáctimilionovou částku až v určité fázi územního plánu. Dle slov zastupitelů se obává rozvířené a nejisté situace vládnoucí v řadách obyvatel.

„Lidé, kteří chtějí vyvolat referendum a zastavit výstavbu, chtějí obec zničit,“ dodal zastupitel.