Jak řekl starosta obce Antonín Janča, v Malíkovicích se konala slavnostní kolaudace číslo dvě. Ta první, kdy byla stavba oficiálně předána do užívání, se uskutečnila už před měsícem. „Uspořádali jsme slavnostní setkání občanů u rybníka, jehož obnova byla dost náročná. Padesát let s ním nikdo nic nedělal, kromě jednoho pokusu o odbahnění, při kterém se kdysi utopil bagr," uvedl starosta.

Revitalizace malíkovského rybníka, který se nachází na území přírodního parku Džbán, započala v loňském roce. Cílem projektu bylo zlepšit vodohospodářské funkce této vodní plochy a posílit zdejší ekologickou stabilitu.

Nejenže rybník byl odbahněn, ale byly tu také vybudovány tůňky a sedimentační jímky na přítoku, aby se jeho dno opět nezanášelo, či opravena hráz, u níž hrozilo její protržení a ohrožení několika nedalekých domů. 
U vstupu do vody vznikla malá písečná pláž. Vše navíc doplňuje nová naučná stezka vedoucí kolem celé vodní plochy. Ta příchozí seznamuje 
s historií rybníka či flórou 
a faunou v jeho okolí.
V rybníku je možné se koupat, ale nelze ho prozatím využívat k rybaření.

„Agentura ochrany krajiny a přírody má v podmínkách udělení dotace, že by zde po dobu pěti let neměl být intenzivní rybolov," vysvětlil starosta. Po uplynutí této lhůty je uvažováno o využití vodní plochy pro sportovní rybaření.

Ze dvou kilometrů vzdálené přidružené Hvězdy na otevření rybníku přijel František Trojan. „Škoda, že se to nepovedlo dříve. Čekalo se na to velmi dlouho. Když jsem byl malý kluk a jezdili jsme se sem tehdy koupat, tak už tu bylo bahna po kolena. Nyní je po obnově rybník velmi hezký. Bylo to potřeba udělat jako sůl," prohlásil.

Nejzásadnějším úkolem pro nové zastupitelstvo Malíkovic bude po komunálních volbách dokončení kanalizace právě ve Hvězdě.