Díky použitým inovativním prvkům zde bude o prasata pečováno prakticky bez zásahu lidské ruky. Jak totiž potvrzují majitelé společnosti, získat v současnosti pracovníky do živočišné výroby, je téměř nemožné. Museli se proto při výstavbě objektu přizpůsobit dnešním možnostem a výkrmnu vybudovat tak, aby ji mohl obsluhovat pouze jediný člověk na směně.

Vepříci v malíkovické stáji se budou mít doslova jako v žitě. Kromě toho, že budou konzumovat dobře stravitelné krmivo, bude jim ráno pozvolna nastaveno rozednívání, stejně jako večerní stmívání. Aby nebyl narušen jejich přirozený biorytmus. První prasata se do stáje nastěhují 21. prosince. Tím bude současně zahájen zkušební provoz za dozoru odborníků z České zemědělské univerzity, který poběží do června.

Stavba za zhruba 60 milionů korun, včetně technologií, by měla být částečně podpořena z dotací ze Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) částkou 22 milionů korun. Nová výkrmna prasat by měla svému účelu soužit dalších nejméně 30 – 40 let.

„Naše společnost Agra Řisuty spolupracuje dlouhodobě se společností Sano, která se zabývá moderní výživou zvířat. Když byl před čtyřmi lety založen projekt ProSUS - s mezinárodně uznávanou metodikou, spojující české chovatele prasat se zahraničními odborníky - byli jsme jedni z prvních, kteří služeb projektu začali využívat,“ připomíná hlavní zootechnik Agra Řisuty Pavel Vicenec.

Unikátní stáj v Malíkovicích tak vyrostla především díky přispění Wilfrieda Bredeho z projektu ProSUS, který pomohl při projekci a návrhu využitých technologií, včetně inovativních prvků jako proplach kejdových kanálů kejdou, rekuperace tepla, nebo pasivní chlazení vzduchu. Na projektu participují od počátku též odborníci z České zemědělské univerzity. Ti přišli s myšlenkou kombinace tekutého fermentovaného krmení a pozvolného stmívání a rozednívání.

Agra Řisuty provozuje dosud stáje prasat v areálu v Ledcích, které už jsou ale zastaralé. Co nevidět zde provoz ukončí a vše se přestěhuje do Malíkovic. Kromě toho mají ještě i porodnu prasat v Drnku a tamtéž i dochov.

Podnik Agra Řisuty byl založen v roce 1994 Janem Vicencem a Františkem Krčkem po rozpadu tehdejšího JZD Rozvoj Řisuty Kladno. Tehdy měla firma cca 120 zaměstnanců a 1400 ha zemědělské půdy. V roce 2002 Agra Řisuty převzala krachující družstvo vlastníků Slabce a rozšířila své působení do tamního regionu, kde získala cca 1200 hektarů zemědělské půdy a několik nemovitých objektů. V roce 2005 ukončilo svou činnost ZD Byseň, z nějž Agra Řisuty získala dalších zhruba 1000 hektarů zemědělské půdy na Slánsku. V současné době společnost zaměstnává 35 zaměstnanců a hospodaří na 2500 hektarech zemědělské půdy, z toho má cca 1000 hektarů vlastních.