„Naší prioritou není represe vůči občanům či zvyšování částek vybraných na pokutách, ale pokračování trendu snižování nehodovosti na kladenských komunikacích. Věříme, že tato služba, která navazuje na pravidelné zveřejňování map s vyznačením uzavírek, je dalším krokem v rámci udržení tohoto trendu a svou transparentností přispěje k celkovému zlepšení situace na silnicích ve městě,“ uvedl primátor a zároveň vrchní velitel Městské policie Kladno Dan Jiránek.

Strážníci používají v současné době tři formy sledování rychlosti vozidel, o nichž pravidelně informují Policii České republiky. Jedná se o využívání pevných a mobilních stanovišť a o úsekové měření. Na území města jsou rovněž rozmístěny čtyři takzvané infoměřiče. Ty řidiče pouze upozorňují na jejich aktuální rychlost.

Zájemcům jsou na městském webu k dispozici komplexní informace o místech i způsobech měření. „Ve zlepšování služeb v této oblasti hodláme pokračovat i nadále. V blízké budoucnosti se například budou moci prostřednictvím internetu objednávat občané mající zájem o registraci svých vozidel,“ doplnil Jiránek.