Nakonec s hořící pochodní v rukou přistupují k vatře prezident Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg, který je čestným členem místních dobrovolných hasičů, starosta Lán Karel Sklenička a ředitelka Muzea T.G. Masaryka Magdalena Elznicová Mikesková.

Při své řeči vzpomenul Miloš Zeman na to, jak jeho život ovlivnilo Masarykovo dílo. „V referátu o Karlu Čapkovi jsem zmínil jeho Hovory s T.G. Masarykem a dostal jsem za úkol zpracovat referát o Masarykovi. V mladickém nadšení jsem přečetl všechny knihy, které o Masarykovi měla maminka v knihovně, a vypracoval jsem referát, kvůli kterému jsem se pak dva roky nedostal na vysokou školu. Přesto toho nelituji," řekl Miloš Zeman.

V proslovu také zmínil svůj plán v areálu Lánského zámku, který je letním sídlem prezidentů, obnovit potok, jenž zde kdysi tekl. „V parku jsme zasadili Sekvojovec obrovský, jež se dožívá až dvou tisíc let. Ředitel správy pražského hradu po mém nátlaku přislíbil, že obnoví potůček, který za Masaryka parkem protékal," dodal prezident s tím, že se potok bude jmenovat Masarykův.

U obnovy tradice zapalování Masarykovy varty stál někdejší velitel místního sboru dobrovolných hasičů František Pošta. „Mám rád historii. Můj dědeček dělal v Lánech prvního kronikáře a zmapoval začátky zapalování vatry. Když jsem vstoupil do sboru dobrovolných hasičů, začal jsem se zajímat o jejich historii a tuhle akci jsem objevil," řekl František Pošta.

Vatra se původně zapalovala na i na jiných místech obce. „Trošku jsme to zmodernizovali a udělali příjemnější hned vedle hospody," usmál se někdejší velitel dobrovolníků.

Čest zapálit Masarykovu vatru využíval i bývalý prezident Václav Klaus. „Pan Klaus vatru zapaloval, ale spíše si tuto akci nenechala ujít první dáma paní Klausová," zavzpomínal František Pošta z Lán, jehož syn je nyní také velitelem sboru.

Po zapálení se konala taneční zábava. Na chvíli přišel posedět i Miloš Zeman v doprovodu své manželky Ivany. Vedle něj se ke stolu posadil jeho protikandidát v druhém kole prezidentských voleb Karel Schwarzenberg. Ačkoliv oba muži vedou v poslední době řadu sporů a hádek i v médiích, v Lánech na vše zřejmě zapomněli. Dobře se spolu bavili.

Masarykova vatra: Tradice zapalování ohně na počest Tomáše Garrigua Masaryka vznikla v březnu 1935, kdy oslavil 85. narozeniny. V roce 1937 se vatra rozhořela dvakrát, a to i v předvečer jeho pohřbu. Později už byla zapálena pouze v březnu 1937 a 1947. Tradici obnovilo až lánské muzeum T.G.M. s místními dobrovolnými hasiči v roce 2001. Vatra se nově zapaluje v září jako připomínka Masarykova úmrtí. Původní myšlenkou bylo, že ve stejný den zapálí velké ohně všechny hasičské dobrovolné sbory po celém Československu.

Foto: Jana Jirásková