Posláním mateřinky je rozvíjet samostatně a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. V mateřské škole se snaží respektovat kolečko potřeb pro každého jedince. Vnímat to, co komu vyhovuje, dělá dobře, a co konkrétně potřebuje k naplnění pocitu pohody.

Vzdělávání se uskutečňuje ve škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. Ve školním vzdělávacím programu je sjednocováno pojetí a zaměření práce na celé škole, která je vedena ve společném duchu podpoře zdraví dětí. Velkým přáním a snahou školy je, aby se v ní děti cítily opravdu v pohodě. Naučily se vše potřebné k životu. Spokojeně prožily pohádkové dny dětství v kolektivu svých vrstevníků a každý den přivítaly dětským úsměvem.

Mottem lánské mateřské školy je: Škola plná pohody - škola hrou!

Už zítra v tištěném vydání Kladenského deníku představíme MŠ Hospozín