Vodníci, víly, rusalky a kupa natěšených dětí se sešly před budovou centra, aby společně otevřely pomyslný rybníček, ve kterém si ti nejmenší budou moci denně hrát a jejich rodiče získají v místě řadu zajímavých a důležitých informací.

Ředitelka občanského sdružení Kolpingova rodina Smečno Ludmila Janžurová, které působí na území města více než 10 let, přišla tentokrát ve Slaném s dalším zajímavým projektem, otevřít rodinné centrum, jehož součástí je právě mateřské centrum Rybička. Jeho služby tak mohou od nynějška v budově někdejší samoobsluhy u kasáren využívat zájemci denně od 8.30 do 16 hodin.

Nabídka aktivit pro maminky s dětmi je pestrá: jazykové kurzy němčiny a angličtiny, angličtina pro nejmenší, besedy s dětskou psycholožkou, poradenství laktačního a výživového poradce, výtvarné aktivity, zpívání a cvičení s dětmi, tak ale i např. cvičení pro těhotné.

Zajímavostí pro některé může být i novinka, kterou s úspěchem praktikují na Slovensku - škola kojení adoptivních matek. Přestože centrum ve Slaném je k dispozici denně maminkám i proto, aby sem mohly na několik hodin umísťovat svoje ratolesti a vyřídit si potřebné záležitosti na úřadě či u lékaře, nebude v žádném případě suplovat mateřskou školu.

„Naši pracovníci mají odpovídající pedagogické vzdělání, ale nemáme statut mateřské školy a není tedy ani možné zde ponechat dítě celý den. Toto je ošetřeno smluvně, aby nemohlo dojít ke zneužití služby,“ podotkla vedoucí mateřského centra Rybička Jana Neméthová.
Pokud rodič využívá služeb centra komplexně, zaplatí při denním vstupu 25 korun. Pokud si rodič potřebuje vyřídit osobní záležitosti a dítě ponechá v péči pracovnic mateřského centra, zaplatí 2 koruny za minutu.

Rodinné centrum v Tomanově ulici je zařízením, které kromě výše zmíněných aktivit je poskytovatelem dalších rozsáhlých služeb pro rodinu. Patří sem Rodinná poradna, otevřená v roce 2002, dále středisko rané péče, zaměřené na pomoc rodinám s dětmi s postižením. Specifickou klientelu tvoří rodiny s dětmi trpícími spinální muskulární atrofií – chorobou, jež se z neznámého důvodu rozvine u naprosto zdravého jedince, postihuje veškeré svalstvo, které postupně ochabuje tak, že nemocný není nakonec schopen ani sám dýchat.

V ČR je jediným poskytovatelem komplexní pomoci těmto rodinám. Významnou další a dlouhodobou službou veřejnosti je profesionální příprava adoptivních a pěstounských rodičů k přijetí dítěte do rodiny, kterou vykonává od roku 2000 a je jedinou organizací ve Středočském kraji.
Ročně připraví až 70 párů. Díky finanční podpoře místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy, evropským financím, ministerstva práce a sociálních věcí a Humanitárnímu fondu Středočeského kraje může zde organizace uskutečňovat i řadu vzdělávacích kurzů pro ženy vracející se po mateřské dovolené do práce.

Maminky, které se chtějí ve volném čase při péči o své nejmenší vzdělávat, mají jedinečnou šanci získat zdarma rekvalifikační kurz účetnictví nebo práce na počítači, případně základy administrativy, opět s nabídkou bezplatného hlídání dítěte přímo v centru.
„V podávání žádostí o Evropské projekty je naše organizace úspěšná, od roku 2006 realizujeme již 5. evropský projekt.“ uvedla ředitelka organizace Ludmila Janžurová.