Kultura, sport a cestovní ruch. V těchto oblastech hodlají města Kladno a Slaný rozšířit spolupráci. Memorandum o partnerství podepsali primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek a starosta města Slaný Martin Hrabánek.

„Určitý kontakt naše města udržovala už předtím, memorandum ale vztahy posunuje na vyšší úroveň, usnadňuje cestu. Spolupráce nebude záviset na tom, zda si rozumí současní představitelé měst, bude, jak doufám, mnohem stabilnější, provázanější na úrovni úřednické i zastupitelstev. Chceme na denní bázi a operativně sdílet informace a zkušenosti v oblastech kultury, sportu i cestovního ruchu tak, aby se zlepšil život obyvatel našich měst a více se posílily společné historické a kulturní hodnoty. Dále chceme společně financovat i některé projekty ze zmíněných oblastí,“ říká primátor statutárního města Kladno Dan Jiránek.

Možnou spolupráci v oblasti kultury podle něj ukázaly nedávné první kladenské Dny indické kultury. Kladno se u města Slaný, které akce zaměřené na představení různých světových kultur pořádá už řadu let, inspirovalo. Města mohou sdílet kulturní náměty, interprety, ale i celé akce na klíč a uspořit tak čas i náklady. Plánuje se také koordinace dat konání velkých akcí, aby si Kladno a Slaný navzájem neubíraly návštěvníky.

Ve sportu by se díky spolupráci mohla vykrývat nedostatečná kapacita zařízení či poskytovat zázemí sportovcům při velkých rekonstrukcích sportovišť, například při zamýšlené modernizaci kladenského zimního stadionu apod. Spolupráce se bude zřejmě odehrávat v kultuře a sportu na úrovni příslušných komisí zřízených při radě města. A pro cestovní ruch by mohla vzniknout společná pracovní skupina složená z odborníků z obou měst.

Pohled do kinosálu Kina Slaný na Masarykově náměstí.
Slánští diváci se dočkají nových sedaček i záchodků

„Mezi městy historicky panovala rivalita, kterou si pamatuji již z dob svého aktivního sportování. Náš cíl je nyní přesně opačný, tedy spojit síly a pomáhat si. Před časem jsme si spolupráci úspěšně vyzkoušeli v případě atletických oddílů a také u úředníků obou měst. Zjistili jsme, že je to mnohem lepší model, než soupeření. Proto jsme vytipovali oblasti, kde budeme aktivně kooperovat, a tím vytvářet lepší a pestřejší podmínky pro život našich občanů,“ říká starosta města Slaný Martin Hrabánek.

V oblasti cestovního ruchu města už spolupracují ve sdružení Bohemia Centralis. „Nově uvažujeme o tom, že bychom založili samostatnou společnou destinační agenturu pro Kladensko a Slánsko, která by celý region zastřešovala,“ prozrazuje společné plány zastupitelka statutárního města Kladno pověřená pro oblast cestovní ruchu Petra Melčová.

Ilustrační foto
Zloděje dopadli díky všímavosti souseda

Stovky let bylo Slaný větším a významnějším městem
Společná historie měst je zajímavě kostrbatá. „Do roku 1850 bylo městečko Kladno součástí Rakovnického kraje, jehož hejtman sídlil ve Slaném. V tomto roce vznikly okresy a Slaný se stal samostatným okresem, který zahrnoval i dnešní část Kladna Švermov. Kladno bylo součástí okresu Smíchov,“ popisuje vzájemné vztahy ředitel Sládečkova vlastivědného muzea Kladno Zdeněk Kuchyňka. Teprve v roce 1893 se Kladno stalo samostatným okresem, který sahal až do dnešního okresu Praha-Západ. „V roce 1960 stát zrušil okres Slaný a jeho větší část, včetně města samotného, sloučil pod okres Kladno. Tehdy už hornické a hutnické Kladno nedaleké Slaný přerostlo,“ dodává Zdeněk Kuchyňka s tím, že společného mají obě města kromě jiného také významného slánského kulturního pracovníka Václava Štecha, po kterém je ve Slaném pojmenována například městská knihovna. Tento dramatik se narodil v Kladně.

Ilustrační foto.
Kulaťák na Bressoně ožije v neděli sousedskou slavností