„Zeď hlavního kladenského hřbitova projde rozsáhlou opravou, kterou si toto pietní místo zaslouží. Délka zdi, kterou musíme kompletně opravit, přesahuje sedmdesát metrů. Celková cena činí téměř 1,13 milionu korun,“ informoval primátor Dan Jiránek.

Místo stavby se nachází u části hlavního hřbitova - Kladno II. Jedná se o hřbitovní zeď sousedící s parkovištěm mezi hřbitovy. Oprava spočívá v odstranění části stávající zdi v havarijním stavu i se základy a vybudování nového oplocení v původní trase s betonovou stříškou, včetně vyzdění nových sloupů s hlavicemi.

Kladno se v současnosti stará na svém území o osm hřbitovů. Celkem má v tuto chvíli zhruba 13 726 hrobových míst, z toho je 1 633 urnových schránek, urnových pomníků a epitafních desek. O údržbu na všech hřbitovech se stará od roku 1997 na základě smlouvy o dílo firma Petr Pokorný. „Kapacita hřbitovů je dostačující, ale bude potřeba rozšířit kolumbárium pro urnové schránky, jehož kapacita je již více než rok vyčerpaná,“ podotkl primátor.

Poplatky za hrobová místa nebyly po šestnáct let zvyšovány. „Od roku 2003 platí částka za nájem a služby 227 korun na jeden hrob (nájem a služby). O dalším zvýšení poplatků tedy uvažujeme, protože se zvýšily náklady na údržbu, je potřeba i nadále investovat do opravy zdí a výstavby nového kolumbária. V tuto chvíli jsme ve fázi analýz.“ konstatoval Dan Jiránek s tím, že roční částka vynaložená na údržbu hřbitovů z městského rozpočtu činí cca 12 milionů korun.

Velkou investicí v posledních letech byl pasport na hlavním hřbitově Kladno, to znamená vytvoření digitální mapy hřbitova, zatím pro šest oddělení. Mapování pokračuje i letos. Další zásadní investicí byla oprava zdi na VI. oddělení hlavního hřbitova.

Centrální kladenský hřbitov prošel už před časem řadou změn. Chodníky a chodníčky byly zpevněny zámkovou dlažbou nebo bylo vybudováno jezírko s rybami. Dnes patří k nejmodernějším hřbitovům. V areálu hraje pietní hudba, jsou zde bezbariérové přístupy a dokonce hojně využívaná možnost zapůjčení invalidního vozíku. Součástí hřbitova je i rozptylová loučka. „Vizitkou každého města je náměstí a hřbitov,“ uzavírá správce kladenských hřbitovů Petr Pokorný, který se snaží prostředí hřbitova neustále zlepšovat.

Statutární město Kladno spravuje hřbitovy a urnové háje a kolumbária. Celkový počet hřbitovních míst činí cca 15 tisíc. Mezi ně patří: Hřbitov Kladno I., Hřbitov Kladno II., Kolumbárium u benzínky I.-IV., Hřbitov Vrapice, Hřbitov Rozdělov, Hřbitov Svatý Ján, Hřbitov Dubí, Hřbitov Švermov.