Mimo jiné pracovala 17 let u Policie České republiky, u Vězeňské služby či v Národním bezpečnostním úřadě. Ke kladenským strážníkům nastoupila už loni v září.

„Vážím si důvěry vedení města. Mou hlavní prioritou bude především zefektivnění práce Městské policie Kladno. Zásadní otázkou je personální obsazení městské policie, již teď se nám podařilo přijmout tři nové zaměstnance a věřím, že se podaří obsadit i další volná místa strážníků. Ve spolupráci s Policií české republiky chceme hlavně dlouhodobě zajišťovat bezpečnost obyvatel ve městě a zlepšit řešení dopravních a parkovacích otázek v Kladně,“ řekla Monika Horová.

Jako velkou příležitost vidí první ženu na místě ředitelky městské policie v její historii i primátor Dan Jiránek, zároveň ale dodává: "Paní Horová je hlavně velký profesionál a prošla praxí v několika bezpečnostních složkách. Přeji ji hodně úspěchů a těším se na spolupráci."

„Očekávám, že pod jejím vedením bude MP nadále plnit své úkoly ve městě a očekávám samozřejmě i zlepšení aktivit MP v přístupu k problematickým tématům města, tedy parkování, pořádek a bezpečnost i otevřenější a efektivnější komunikaci s občany," sdělil Petr Hašek, radní a člen zastupitelstva města pověřený řízením městské policie.