„S přetrvávající situací a nouzovým stavem jsme chtěli vyhovět i osobám s různými formami sluchového postižení, proto jsme rádi, že můžeme ve spo-lupráci s profesionální firmou nabídnout další přívětivou službu pro veřejnost,“ uvedl tajemník úřadu Jaroslav Brabec.

Služba funguje tak, že volající zadá své telefonní číslo a vyčká na zpětné zavolání z centra online komunikace. Pracovník centra se spojí s pracovníkem úřadu a upozorní jej, že bude prostředníkem v komunikaci s neslyšící osobou.

Hlas klienta je přenášen operátorovi infolinky a hlas pracovníka úřadu je simultánně přepisován profesionálním přepisovatelem. Přepisovaný text je v reálném čase zobrazován na webové stránce. Přepojování během hovoru nemá na přepis vliv, ten běží po celou délku hovoru.

„Online přepis nikterak nezpomaluje vyřízení hovoru a vše pro operátora probíhá jako při běžném hovoru bez potřeby jakýchkoli technických změn,“ dodal tajemník úřadu Brabec.