Schodiště přezdívané místními jako metro bude nově celé ze žuly, schodišťové stupně z bloků a podesty z dlažby.

Ulička s prudkým schodištěm v Podprůhonu je velmi úzká a tmavá, zejména v zimních měsících není průchod tímto místem právě bezpečný a v minulosti tam došlo i k nepříjemným incidentům. Proto tam kromě zábradlí přibude také veřejné osvětlení. Jak potvrdil mluvčí města Vít Heral, počítá se i s instalací kamery městské policie.

V těchto dnech probíhá i oprava přibližně 250 metrů dlouhého úseku chodníků v lokalitě Habešovna, a to v ulicích Boleslavova a Václavova, která je propojkou mezi ulicemi MUDr. Jiroutky a Mánesova.

„Dále město kompletně opraví začátkem října chodníky včetně vjezdů v celé ulici U Vodojemu. Sjednotí je v celé ulici na šířku dvou metrů, upraví nároží, místa pro přecházení, sjednotí tvary vjezdů do domů a upraví místa pro kontejnerová stání. V části navazující Moskevské ulice rozšíří stávající parkovací pás,“ připomněl Heral.