Lidice – Setkání mikroregionů je pomocí pro obce našeho kraje. Komplikovaná komunikace s institucemi, obrovské množství zákonů a problematika týkající se pouze úzké skupiny obcí. Tyto překážky a mnoho dalších brání vedení obcí řešit problémy a uskutečňovat projekty v jejich působišti. Pokud se však několik obcí spojí, mají větší šanci na zviditelnění problematiky, ale i větší vůli něco změnit.

Společné prosazování zájmů znamená zvýšení naděje na úspěch. „Setkání také slouží ke zvýšení povědomí existence regionů vedle sebe,“ řekla Jana Nedvědová, předsedkyně DSO Mikroregiony údolí Lidického potoka. Ale nejen to. Zástupci obcí se například dozvěděli, že branky s bezpečnostním certifikátem lze získat od kraje zdarma nebo jaké dotační programy v příštím roce poběží.

Mikroregiony jsou určitým mezičlánkem, na rozdíl od kraje mají lokální působení a sdružují obce se stejnými zájmy. Myšlenka na zorganizování pravidelného kontaktu zástupců mikroregionů vznikla v Praze na setkání měst a obcí v České národní bance. Toto setkání se týkalo financí a právě i na takovém případu se ukázalo, že víc hlav bude vědět více.

Na lidickém historicky prvním setkání měly své zástupce desítky obcí. Vystoupili i představitelé institucí. Všichni zúčastnění se například dozvěděli, na koho se obrátit s konkrétním problémem, jak postupovat a jaké jsou novinky v různých oblastech. Ve Středočeském kraji je osmdesát mikroregionů, v každém je průměrně deset obcí. „Hlavním cílem mikroregionů je ukázat, že když se obce dohodnou, mají lepší šanci na získání prostředků na zastřešení projektu,“ uvedl tajemník DSO Mikroregionu údolí Lidického potoka Miroslav Oplt.