Zejména děti byly odměněny ponejvíce sladkostmi nebo dle míry zlobení uhlím či bramborami.

Vesměs ale převládaly v balíčcích sladkosti, banány, jablka, ořechy či mandarinky.