„Máme před okny několik stromů. Je to milý kousek přírody. Jsme za něj moc rádi. O kus dál hučí hala, vedle jezdí auta. Jsme rádi za každý strom. Šokovalo nás, když sem přijela pracovní četa s pilami. Oslovený úředník mi do telefonu řekl, že se budou snažit kácet šetrně. Například tam, kde jsou stromy příliš hustě u sebe. Ale to tady skutečně nikde není,“ vyjádřil se odpůrce kácení, známý kladenský malíř a heraldik Zdirad Čech.

Kladenský deník byl na místě události za pár minut. Po vzrostlém smrku a jabloni zbyly už jen pařezy. Neprodleně jsme o vysvětlení požádali vedoucího odboru životního prostředí (OŽP) kladenského magistrátu Radovana Vítu. Odpověděl:

„Občané nás o kultivaci zeleně požádali v polovině září. Písemná žádost za celé sdružení vlastníků bytů (SVB) měla charakter petice – 23 podpisů. SVB požadovalo dokonce radikální odstranění a prosvětlení části dřevin na západní straně domu. Na základě našeho posouzení jsme odstranili pouze několik drobných dřevin,“ sdělil Víta.

Dále prohlásil: „Nešlo o zdravé a vitální jedince. Ty jsme na místě ponechali. Dřeviny měly obvod do 25 cm. Káceli jsme tři jehličnany zasahující do korun perspektivních stromů. Jabloň byla dva metry od stěny domu a nakloněna do oken. Malá bříza s pokrouceným kmenem rostla také do koruny perspektivního stromu. Včas jsme upozornili, že k zásahu dojde. Chápu, že někteří lidé mají citový vztah ke všem dřevinám v okolí svého bydliště. Rozhodování a zodpovědnost je však skutečně na našem odboru,“ uzavřel Radovan Víta.

Z bytového domu byla tedy zřejmě jediná dvojice manželů Čechových nedostatečně informována. „Chtěli nám pokácet javor před okny, kde hnízdí ptáci. Je to naše radost. Jsme rádi za kousek přírody. Když tu ve středu dělníci byli, už kolem javoru vázali lano. Ale jak jste se tu objevila vy s fotoaparátem, přestali,“ řekla stěžovatelka Dagmar Čechová. Podle slov vedoucího OŽP se javor v žádném případě kácet nebude.

Stejně jako její manžel Zdirad prožívá Dagmar Čechová chvíle zklamání. Na druhé straně dokáže pochopit důvody, které vedly nájemníky a potažmo úředníky k odstranění dřevin.

„Když jsou stromy v plné vegetaci, musíme v kuchyni svítit celý den i v létě. Rostla tu jabloň a my měli stále v bytě vosy. Chceme, aby odstranili i třešeň u nás před okny. Před patnácti lety jsem na vlastní pěst uřízl jeden strom sám. Hned jsem dostal pokutu. Jsem rád, že jsme si odsouhlasili kácení společně,“ řekl majitel jednoho z bytů v Kordačově ulici Petr Postupa. Stejný názor sdílí i jeho manželka Irena.

Na to dodala odpůrkyně: „Každý máme jiný názor a náhled na přírodu. Pak ale nechápu, proč se nekácelo před okny manželů Postupových, ale u nás. To mi asi nikdo nevysvětlí. Je to absurdní,“ uzavřela Dagmar Čechová.