Nejprve ministr kultury představil novou ředitelku Martinu Lehmannovou přítomným pracovníkům při setkání v zasedací místnosti Lidické galerie. Paní ředitelka krátce promluvila s vedoucími pracovníky, aby lépe poznala zdejší prostředí.

Následně se společně s panem ministrem a Ivonou Kasalickou odebrala na zasedání poroty Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, která do konce víkendu probíhá v Lidické galerii. Pozdravila se s mezinárodními porotci a vyslechla si informace o této největší a nejstarší výstavě dětských výtvarných děl na světě.

Martina Lehmannová se ujímá funkce od 1. dubna.

J. Chourová Plachá