Odvolání Pavla Záloma z funkce místostarosty města se mělo uskutečnit tajnou volbou (zařazeno bylo na základě žádosti zastupitele Lubomíra Šmehlíka ze dne 9.11.2016 a duplicitně rovněž na základě žádosti 11 členů zastupitelstva, včetně navrhovatele.

Nejbližší zastupitelstvo je svoláno na pondělí 19. prosince